ZAANDAM - Op de plek van de voormalige zeepfabriek Hilko en de verffabriek Evert Koning, komt in de toekomst een nieuwe woonbuurt langs de Zaan in Zaandam: Hilko. In het plan zijn 116 woningen opgenomen. Wethouder Wessel Breunesse: ‘In deze nieuwe wijk komt aan de Zaan aantrekkelijke groene openbare ruimte die voor iedereen te gebruiken is. De oude schoorsteen van Hilko is een gemeentelijk monument dat behouden blijft. Rondom deze karakteristieke schoorsteen willen we ruimte creëren voor (creatieve) bedrijvigheid, kleinschalige horeca of een buurtwinkel.’ Het college is akkoord gegaan met het concept Ruimtelijk Programma van Eisen en vraagt de gemeenteraad om een zienswijze.

Duurzame woningen

AM ontwikkelt op deze locatie samen met woningstichting Rochdale de 116 woningen, met een mix van woningtypen in allerlei prijsklassen. In het gebied tussen de Oostzijde en de Cornelis van Uitgeeststraat is ruimte voor grondgebonden koopwoningen met een tuin en sociale huurappartementen van woningstichting Rochdale. Bij de transformatie van de Kogerveldwijk, waar Hilko onderdeel van uitmaakt, wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Alle nieuwe woningen wekken energie op voor eigen gebruik en de gehele wijk is in de toekomst klimaatadaptief. Dat betekent dat wateroverlast en hittestress zo veel als mogelijk wordt voorkomen. Ook is duurzame mobiliteit met deelauto’s, -(bak)fietsen en – scooters een belangrijk onderdeel van het plan.

Kogerveldwijk in ontwikkeling

De nieuwe wijk Hilko is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Kogerveldwijk en de transformatie van de Boerejonkerbuurt. Van de 116 geplande woningen wordt 24% sociale huur, 16% betaalbare koop en 60% vrije sector (huur/koop). Voor de totale gebiedsontwikkeling Boerejonkerbuurt is de verdeling van het woonprogramma inclusief Hilko: 45% sociale huur en 35% middenkoop en -huur.

Het project past binnen het vastgestelde gebiedsperspectief Kogerveldwijk. Voor andere projecten in de Boerejonkerbuurt is intussen een onherroepelijk bestemmingsplan: Paltrok, JonkerJuffer en Slachthuisstraat.