ZAANDAM - Vanaf vandaag is de planstudie Guisweg officieel van start. De bestuurders van de samenwerkende partijen hebben de definitieve startnotitie vastgesteld en vrijgegeven. In de reactienota zijn reacties van de omgeving op de startnotitie beantwoord. Diverse reacties hebben geleid tot een aanscherping van de startnotitie. De startnotitie geeft de kaders voor het onderzoek voor de komende twee jaar, de zogenaamde planstudie.

In de periode 3 juni tot en met 14 juli 2019 konden omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden reageren op het voorgestelde onderzoek voor het project Guisweg. In totaal zijn er 69 reacties binnengekomen. De reacties zijn geanonimiseerd, gebundeld en beantwoord in de reactienota. Diverse reacties hebben geleid tot een aanscherping van de startnotitie, waaronder opmerkingen over de bodemkwaliteit, de relatie met de projecten Busbrug de Binding en Coenbrug en het onderscheid tussen plan- en studiegebied. De definitieve startnotitie en de reactienota zijn te downloaden op www.guisweg.zaanstad.nl.

Oplossingsrichting verder uitwerken
Uit het in maart afgeronde verkenningsonderzoek is gebleken dat een ongelijkvloerse kruising, waarbij de weg onder het spoor loopt, de enige kansrijke oplossing is. Omdat de ruimte bij de huidige kruising van de Guisweg met de spoorlijn beperkt is, wordt gekeken naar een andere locatie voor de nieuwe kruising. In de vervolgfase, die nu is gestart, wordt onderzocht welke verschillende opties mogelijk zijn binnen de kansrijke oplossing. Er wordt gekeken naar de exacte locatie van een nieuwe kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg, een nieuwe inrichting van aansluiting 2 en 3 op de A8, de fietsverbindingen in het gebied en de inrichting van het stationsomgeving. Onderdeel van de planstudie is ook het onderzoeken van de impact op de natuur en het milieu van de verschillende mogelijkheden. Omwonenden, sportverenigingen en bedrijven uit het gebied worden nauw betrokken bij de planstudie. Aan het eind van de planstudie, naar verwachting in de zomer van 2021, wordt de voorkeursoplossing vastgesteld.

Over het knelpunt Guisweg
De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De spoorwegovergang is onoverzichtelijk en vormt een barrière voor de verbinding van oost en west. Het groot aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgt voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Ook neemt het aantal reizigers hier de komende jaren toe, waardoor er nog meer treinen op het traject gaan rijden.

De planstudie Guisweg wordt getrokken door de Vervoerregio Amsterdam, in samenwerking met gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en Rijkswaterstaat. De planstudie Guisweg valt onder de paraplu van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn.