GEMEENTE ZAANSTAD - Woensdagavond 3 juli maakte de VVD bekend dat zij per direct uit de coalitie stapt. Ook hebben wethouders Gerard Ram en Hans Krieger per direct hun ontslag ingediend. De portefeuilles van Gerard Ram en Hans Krieger worden in ieder geval tot en met het debat in de raad, maandag 8 juli aanstaande, tijdelijk overgenomen door de andere wethouders. De zittende wethouders hebben de onderwerpen en bestaande afspraken in de agenda's op pragmatische wijze verdeeld. Ook vanavond bij het Zaanstad Beraad nemen de zittende wethouders de reeds geagendeerde onderwerpen over. Het uitgangspunt bij de verdeling is geweest om de continuïteit te waarborgen en daarmee zoveel als mogelijk afspraken door te laten gaan.

Het college zal in de huidige situatie geen politiek gevoelige besluiten nemen. Besluiten die de gemeenteraad in het verleden heeft genomen blijven gewoon van kracht. De voorstellen die het college al heeft gedaan aan de gemeenteraad gaan ook door naar bespreking in het Zaanstad Beraad en besluitvorming in de raad.

De gemeenteraad is nu aan zet voor de langere termijn. Aanstaande maandagavond 8 juli om 19.30 uur is er een extra raadsvergadering waarin de raad de vervolgstappen zal bespreken.