ZAANDAM - De afgelopen tijd zijn er diverse signalen binnengekomen van overlast bij de Rozenhof in het centrum van Zaandam. Inmiddels hebben de eigenaren van de panden, de ondernemers, de gemeente en de politie de handen ineengeslagen met als doel ervoor te zorgen dat mensen prettig en zorgeloos kunnen winkelen en verblijven in en om de Rozenhof.

"Mensen moeten veilig en fijn kunnen winkelen in het centrum van Zaandam", zegt burgemeester Jan Hamming. "Het kan niet zo zijn dat er een groep mensen is die ervoor zorgt dat andere inwoners niet prettig kunnen winkelen. Daarom zijn we samen aan de slag gegaan om te werken aan de veiligheid rond de Rozenhof".

Samen optrekken
Inmiddels hebben is in samenwerking met alle betrokkenen gezorgd voor extra beveiliging door professionele beveiligers. Ook gaan medewerkers van de afdeling straattoezicht van de gemeente regelmatig een kijkje nemen. Als de situatie daarom vraagt kan er direct worden opgetreden en zijn de lijnen met de politie kort. Daarnaast worden er borden geplaatst waarop staat wat er ter plaatse wél en niet is toegestaan zodat handhaving makkelijker wordt.De eerste signalen van de maatregelen zijn hoopgevend omdat de overlast al een stuk minder is dan eerst. De komende tijd blijven we de effectiviteit van de maatregelen monitoren en werken we aan een aanpak voor langere termijn. Als inwoners overlast ervaren kunnen ze dit altijd aangeven bij de gemeente via 14 075.