ZAANSTAD - Uitgaanspubliek op en rond de Dam in Zaandam kan in de nacht van zaterdag op zondag preventief gefouilleerd worden door de politie. Burgemeester Vreeman heeft het horecaconcentratiegebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het effect van deze aanwijzing is dat de Officier van Justitie aan de politie het bevel kan geven om preventief te fouilleren op het bezit van wapens.

Directe aanleiding is de dodelijke steekpartij die het leven kostte aan de 16-jarige Nick Bood. ‘Zijn dood heeft een enorme impact gehad in de stad, dat was ook goed te zien tijdens de indrukwekkende fakkeloptocht’, aldus burgemeester Ruud Vreeman. ‘Het is schokkend om te zien dat jongeren blijkbaar met een mes op zak de stad ingaan. Met de dood van Nick als vreselijke uitkomst. Door preventief te fouilleren willen we een beter beeld krijgen hoeveel mensen ’s avonds met een wapen op zak lopen. Maar vooral is dit een signaal dat dit onacceptabel is: wapens horen niet op straat en wapens horen zeker niet bij een gezellig avondje uit. Het centrum van Zaandam is altijd een veilige plek geweest om uit te gaan en dat willen we zo houden.’

Normaal is fouilleren van burgers alleen mogelijk als er concrete aanleiding is om te controleren op wapenbezit. Er is in dit geval geen concrete verdenking noodzakelijk om tot fouillering over te gaan. Preventief fouilleren is een controlemiddel en wordt ‘zonder aanzien des persoons’ ingezet.

De dood van Nick Bood is weliswaar de directe, maar niet de enige aanleiding voor de burgemeester om het centrumgebied aan te wijzen tot een gebied waar deze nacht preventief gefouilleerd mag worden. Belangrijk is daarnaast de informatie die naar boven is gekomen bij de aanpak van de overlast in de Zilverpadsteeg en omgeving. ‘De veelvuldige controles die daar zijn gedaan, leveren signalen op dat in het centrumgebied vaker mensen met wapens rondlopen dan ons lief is’, aldus burgemeester Vreeman.

De gemeente Zaanstad en de politie doen er, samen met de ondernemers, alles aan om uitgaan in het centrum van Zaandam gezellig en veilig te houden. In het horecaconvenant zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt. ‘Maar het begint natuurlijk bij de mensen zelf’, aldus Vreeman. ‘Het moet duidelijk zijn: je gaat niet met een wapen de stad in. Dat accepteren we niet. Helemaal verontrustend is het als het om minderjarige jongeren gaat. Ik doe dan ook een oproep aan ouders om hun verantwoordelijkheid te nemen. Let op je kind en als je ziet dat jouw kind een wapen heeft, zorg dat hij of zij het inlevert bij het politiebureau.’