ZAANSTAD - Op de plek van de voormalige veevoederfabriek Brokking in Wormerveer wordt een levendige woonomgeving gerealiseerd. De initiatiefnemers zoeken daarom een nieuwe, passende naam voor het gebied.

Weet jij een nieuwe naam voor dit terrein? Laat het weten en maak zo kans op een geheel verzorgde boottocht over de Zaan en diner voor twee in restaurant de Hofjes! Stuur je inzending uiterlijk 10 mei 2017, onder vermelding van je naam en contactgegevens, per e-mail naar: prijsvraag@local.nl. Inzendingen voor de nieuwe naam van de locatie worden beoordeeld op originaliteit, passend bij de omgeving en connectie met historie.  De winnaar wordt bekend gemaakt op 18 mei 2017 om 18.30 uur tijdens een informatieavond op de locatie aan de Noorddijk 100 in Wormerveer.

Locatie fabriekscomplex wordt woonwijk

Het voormalige fabriekscomplex, dat voorheen bekend stond onder de naam Wessanen De Ster, wordt omgevormd tot een woonwijk met 150 woningen, gelegen aan de Zaan. Het belangrijkste onderdeel van het complex was de fabriek De Pijl uit 1930. Het is de bedoeling die te behouden. De silo’s en andere gebouwen verdwijnen. Aan het water komen woningen, in het fabrieksgebouw komen appartementen en er is ruimte voor de natuur.

Behoefte aan woningen

De ontwikkeling van het Brokkingterrein levert een bijdrage aan de ambities van MAAK.Zaanstad, het programma om Zaanstad ook in de toekomst een aantrekkelijke plek voor wonen en werken te laten zijn. Daarin is de opgave geformuleerd om binnenstedelijk 15.000 tot 20.000 woningen te realiseren en waar mogelijk ook een woonomgeving te creëren die bijzonder is en hoogwaardig.