ZAANSTAD - Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deed onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens door gemeente Nijmegen en gemeente Zaanstad.

Beide gemeenten noteren in de Sociale Wijkteams gegevens van inwoners op gebied van de verschillende wetten - Wmo, Jeugdwet en Participatiewet – in één systeem, om de inwoner met een hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen helpen. Daarmee voldoen de gemeenten volgens de AP niet aan een aantal artikelen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Jeroen Olthof, wethouder Jeugd, Zorg en Armoede (gemeente Zaanstad): ‘Gemeenten kunnen hun inwoners het beste helpen als de taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, werk en inkomen en gemeentelijke schuldhulpdienstverlening in onderlinge samenhang worden uitgevoerd.’ De gemeenten zijn hoofdzakelijk tevreden met de bevindingen in het rapport. In het rapport benoemt de AP de spagaat die in de praktijk al jaren gevoeld wordt door gemeenten: wil je effectieve hulp en ondersteuning bieden, dan is integraliteit de aangewezen aanpak.

Vanwege de voorbereidingen op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ziet de AP op dit moment af van verdere handhaving.

Leefwereld en systeemwereld

Bert Frings, wethouder Jeugd en Welzijn (gemeente Nijmegen): ‘Wet- en regelgeving is er voor onze inwoners, niet andersom. Het is wat ons betreft belangrijk dat de wetten zo snel mogelijk wordt ingericht om de integrale hulp die we onze inwoners bieden, en die ook van ons verlangd wordt, te ondersteunen. Dit probleem kan alleen worden opgelost door de wetgever.’

Beide gemeenten ontwikkelen al jaren een praktijk met de juiste balans tussen ruimte voor professionals om noodzakelijke informatie te delen voor optimale ondersteuning van de betrokken inwoners en de borging van de privacy van deze inwoners. Op basis van de uitkomsten van het rapport heeft de gemeente het generieke werkproces voor Sociale Wijkteams vastgelegd. Bij het ontwerp is expliciet rekening gehouden met de privacy van de inwoner. Verder is er een knip tussen de toeleiding naar zorg en de gemeentelijke backoffice. Alle inhoudelijke informatie wordt door de SWT’s geregistreerd en is niet inzichtelijk voor de gemeente.

Gesprek in Den Haag

Beide gemeenten vinden dat de leefwereld van mensen en gezinnen leidend moet zijn en er daarom een basis moet komen in de verschillende wetten om de integrale benadering en de daarvoor noodzakelijke verwerking van gegevens mogelijk te maken. Daarom willen Nijmegen en Zaanstad deze discussie over integraal werken en de wettelijke grondslag gezamenlijk voeren met andere gemeenten (VNG) en de politiek in Den Haag