OOSTZAAN - De gemeente Oostzaan mag 27 nieuwe woningen bouwen aan de rand van verstedelijkt gebied omdat dit op die plek de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit flink verbetert.


Het is de eerste locatie van in totaal 22 waar de provincie goed uitgevoerde woningbouw in dorpslinten wil toestaan.

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen: “Dit is het beste van 2 werelden. Noord-Hollanders willen dat er wordt gebouwd, maar willen ook dat het mooie groen in de provincie beschermd blijft. In de provincie bestaat een aantal groene locaties waar gemeenten graag kleine bebouwing willen toestaan, mede om de druk op de woningmarkt te verlichten. Wij hebben altijd gezegd dat maatwerk in samenwerking mogelijk is. Dit project aan Noordeinde in Oostzaan is daarvan een goed voorbeeld.”

Wethouder Rosemarijn Dral van Oostzaan is blij met het besluit van de provincie. “Het is een eerste stap om de woningnood die ook in Oostzaan voelbaar is, tegen te gaan. We zijn al langer constructief in gesprek met elkaar om te kijken wat er wel mogelijk is. Dit besluit is wat mij betreft een eerste stap om het gesprek met elkaar te blijven vervolgen. Want met het bouwen van 27 woningen hebben we pas een eerste stap gezet met het invullen van de totale behoefte aan woningen. Uiteraard willen wij blijven bouwen met respect voor de natuur, zodat er invulling kan worden gegeven aan behoefte van inwoners van Oostzaan; vrij en groen kunnen blijven wonen in Oostzaan.”

Op 2 november 2021 wezen Gedeputeerde Staten in een notitie 22 locaties aan waar onder voorwaarden woningbouw in zogenaamde ‘lintbebouwing’ kan plaatsvinden. De voorwaarden zien erop toe dat de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit ter plaatse aantoonbaar flink verbetert en dat het landelijk gebied geen geweld wordt aangedaan.

Noordeinde 65

Het bouwplan voorziet in 27 nieuwbouwwoningen op een voormalig bedrijfsterrein dat nu nog in gebruik is als caravanstalling en plek voor opstal. Dit gebruik stopt en het verharde achterterrein wordt een groen weidegebied, waardoor het karakteristieke groene aanzien verbetert ten opzichte van de huidige situatie en het onderdeel wordt van het natuurgebied Oostzanerveld. Het plan is ontwikkeld met cultuurhistorisch besef door gebruik te maken van de ‘woonhuis-schuur’-typologie en een half-verhard wegprofiel. Natuurvriendelijke oevers en doorzichten naar het natuurgebied helpen de landschappelijke kwaliteit versterken.

Deze stap is mogelijk dankzij een ontheffingsartikel in de Omgevingsverordening (artikel 13.4). Deze verordening bindt het bouwen in beschermd landschap aan strenge regels. Het artikel staat aanpassingen incidenteel toe als het gemeentelijke ruimtelijke beleid onevenredig wordt belemmerd door de Omgevingsverordening.

Het bouwplan aan Noordeinde 65 is het eerste van de eerder door Gedeputeerde Staten selecteerde probleemlocaties in dorpslinten waarvoor potentieel ontheffing kan worden verleend.