ZAANSTAD - Het college heeft een rapportage naar de raad gestuurd waarin een inschatting wordt gegeven van de financiële effecten van de coronacrisis op de begroting van Zaanstad.


De rapportage is gemaakt met behulp van de meest recente gegevens. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat deze cijfers nog aan verandering onderhevig zijn. De rapportage laat zien dat de financiële impact in 2020 op dit moment wordt ingeschat op een voordeel van € 4,2 miljoen. Over 2021 toont de monitor dat we naar verwachting ruim € 4,4 miljoen financieel tekort oplopen als gevolg van de coronacrisis.

"Dit laat precies zien waarom we voorzichtig en zorgvuldig moeten zijn", zegt wethouder financiën Hans Krieger. "Corona is niet weg op 31 december van dit jaar, de gevolgen zullen nog lang doordreunen. Het Rijk biedt voldoende compensatie voor de kosten dit we dit jaar maken en dat is mooi. Dit is echter pas kort geleden bekend geworden en we zijn nog niet klaar met de uitvoering. Er wordt nog steeds gewerkt aan initiatieven om de stad verder te ondersteunen. Door corona hebben we werkzaamheden uitgesteld, die volgend jaar op onze begroting drukken. Sommige uitgaven doen we daarom daadwerkelijk pas in 2021. Dat is te zien aan het verwachte tekort in 2021. Aan het eind van het jaar zullen we zien welk bedrag we daadwerkelijk 'over' hebben. Ons voorstel is om dit bedrag mee te nemen naar 2021 zodat we de effecten van de coronacrisis ook in dat jaar op kunnen vangen. We verwachten over 2021 ook een tegemoetkoming, maar hoeveel is nu te onzeker. We moeten ons niet rijk rekenen, maar juist behoedzaam en doordacht handelen".

Lees hier de volledige rapportage.