ZAANSTAD - Vandaag heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie het actieplan Wapens en Jongeren naar de Tweede kamer gestuurd. Hierin staan tal van lokale en landelijke maatregelen die het bezit en gebruik van wapens onder jongeren moeten terugdringen. Burgemeester Jan Hamming spant zich al geruime tijd in om dit onderwerp op de landelijke agenda te krijgen en reageert positief op het actieplan.


Over het actieplan van het Rijk
"We zijn blij met het actieplan van het Rijk. Er staan maatregelen in die ons ook lokaal verder helpen zoals het verduidelijken van (landelijke) regels rondom wapen- en messenverbod. Ook vinden we het belangrijk dat er een wetsvoorstel komt dat het verbod van messen aan minderjarigen gaat regelen. Dat is een wetsaanpassing waar Zaanse inwoners ook nog een rol in hebben gespeeld. Zij deelden massaal een bericht via social media over dit onderwerp, wat tot veel publiciteit leidde.

Het laat zien hoe goed het is dat we samen achter deze aanpak staan. Ook daarover staan mooi dingen in het actieplan zoals de gezamenlijke aanpak van bewustwording en ontmoediging via campagnes en lessen, de gezamenlijke aanpak om zicht te krijgen op jongeren en groepen, de landelijke zoektocht naar aansprakelijk stellen ouders voor crimineel gedrag van kinderen en het streven naar het tegengaan online filmpjes met wapens en geweld".

Over de Zaanse aanpak
"Samen met politie, zorg en onderwijs werken we in Zaanstad al aan bewustwording bij jongeren. We gaan in gesprek met ouders om te bekijken hoe we jongeren op het rechte pad helpen en houden. Er komen campagnes om wapenbezit tegen te gaan en er zijn wapeninleveracties geweest. Ook hebben we de 075-aanpak, de persoonsgerichte aanpak van (risico-) jongeren en het plan Back on Track. Daarnaast zijn er kluisjescontroles uitgevoerd op scholen en hebben we in een paar gebieden in Zaanstad preventief fouilleren ingevoerd. Ook hebben we heel Zaanstad aangewezen als gebied waar het verboden is om gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en slagwapens, bij je te dragen".

Tot slot
"Alleen met gezamenlijke inspanningen kunnen we echt iets veranderen. Daarvoor zijn preventieve en repressieve maatregelen nodig. Daar is geld en aandacht voor nodig. Daar is gemeenschappelijke focus voor nodig. Want het terugdringen van wapengeweld onder jongeren is een zaak van ons allemaal. Te beginnen met jongeren en hun ouders, het onderwijs, de politie, zorgpartijen en de lokale en landelijke overheid. Samen maken we een vuist tegen wapenbezit".