ZAANDAM - De Stichting Fronik Buurtboerderij, Stadsherstel Amsterdam, De Heeren van Zorg en gemeente Zaanstad hebben de handen ineengeslagen om het woon- en zorgplan voor de Fronik Buurtboerderij te realiseren. Daarmee krijgt het buurtinitiatief om de boerderij te behouden én de wens van de gemeenteraad deze hoeve tot monument te maken wat het college van B&W betreft groen licht. 

Afgelopen mei won het plan voor de Fronik al de prijs voor het Noord-Hollands Provinciaal Herbestemmingsproject van het jaar. De plannen worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Uniek maatschappelijk initiatief

Wethouder actief burgerschap Rita Visscher-Noordzij vindt deze uitkomst een prachtvoorbeeld van succesvolle burgerparticipatie. ‘’Fronik is een uniek maatschappelijk initiatief: een buurtboerderij op een prachtige locatie die woonruimte gaat bieden aan mensen met een autistische beperking. Een initiatief dat daarnaast ruimte biedt aan dagbestedingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen en verbindingen legt tussen buurtbewoners. De samenwerking tussen de verschillende instellingen op het terrein van zorg, welzijn en cultuur versterken elkaar. Het traject was lang en soms ingewikkeld, maar door de inspanningen van de verschillende partijen is de uitvoering in zicht.’’

Ontmoeten

Initiatiefnemer en de drijvende kracht achter het plan, Stichting Fronik Buurtboerderij, wil de oude boerderij op de grens van stad en natuur behouden als plek voor ontmoeting en rust. Voorzitter Edwin Herzberg: ‘’Na een lange periode van overleggen is het nu zo ver. Deze bijzondere plek blijft door dit plan voor de buurt behouden. De dieren en de buurtactiviteiten blijven bestaan en daar zijn we heel erg blij mee! Verder kunnen we nu de plannen voor dagbesteding, boerderijwinkel en dagcafé in de Fronik boerderij verder ontwikkelen. Dat doen we samen met buurt- en stadsbewoners, bedrijven en zorginstellingen als de Prinsenstichting en De Heeren van Zorg. Bewoners van de boerderij, mensen uit de buurt en de stad en mensen uit dagbesteding ontmoeten elkaar in de prachtige, gerestaureerde setting. Een uniek concept waarbij alle partijen elkaar aanvullen. Samen iets bereiken, daar ging het ons om. En dat is gelukt.”

Wonen

In de boerderij worden door Stadsherstel Amsterdam negen woningen gerealiseerd die geschikt zijn voor cliënten met autisme. Adjunct directeur Michiel van der Burght: “’Wij gaan de 19e eeuwse hooihuisboerderij met aangebouwde veestal en betimmerde kapberg restaureren. Door de boerderij te restaureren helpen wij een mooi buurtinitiatief tot uiting te komen. De zorg voor deze cliënten zal worden verleend door De Heeren van Zorg, een partner waarmee we ook bij het realiseren en restaureren van de Zaandijkerkerk goede ervaringen hebben opgedaan. Samen ontwikkelen we de Fronik tot een prachtlocatie.”

Verbindende rol

Gemeente Zaanstad heeft bij de gesprekken vooral een faciliterende rol gespeeld. Zij heeft gezocht naar ontwikkelaars en financieringsmogelijkheden om het bijzondere burgerinitiatief te verbinden aan een maatschappelijk ondernemer en een zorgpartij. Visscher-Noordzij: “Voor het college is het belangrijk dat de plannen voor de Fronik boerderij goed financieel zijn onderbouwd. Daarom is het zo belangrijk dat de betrokken partijen daar gezamenlijk zorg voor dragen. Ik ben er erg trots op dat dit unieke buurtinitatief op deze manier aan de raad.