ZAANSTAD - De rechtbank Den Haag heeft 28 november vonnis uitgesproken over de rechtszaak tussen Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad (BEZ) en enkele Zaanse erfpachters enerzijds en gemeente Zaanstad anderzijds. Daarbij is het merendeel van de vorderingen van de BEZ afgewezen. Over het deel dat is toegewezen gaat de gemeente in samenwerking met de stadsadvocaat na wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor het omzettingsbeleid erfpacht.

Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad en enkele Zaanse erfpachters spanden een rechtszaak aan omdat zij het niet eens zijn met de regels en bijbehorende koopsom die gemeente Zaanstad sinds 2007 hanteert als erfpachters de grond onder hun woning willen kopen. Wethouder Natasja Groothuismink: ‘Wij willen als gemeente onze inwoners uiteraard de mogelijkheid bieden om tegen goede voorwaarden eigenaar te worden van de grond onder hun woning, als deze onder het erfpacht valt. Daarbij moeten we er anderzijds als gemeente ook voor zorgen dat gemeenschapsgeld – want daar gaat het in dit geval om – verantwoord beheerd wordt.’

Ruim 9200 Zaanse woningen op erfpachtgrond
In de gemeente Zaanstad staan ruim 9.200 van de 60.000 woningen op erfpachtgrond. Daarmee is de woningeigenaar eigenaar van het pand, exclusief de grond. De grond blijft in eigendom bij de gemeente, de woningeigenaar heeft het recht om de grond te gebruiken. Voor het gebruik van de grond moet de erfpachter jaarlijks een vergoeding betalen: de canon.

Erfpacht omzetten naar vol eigendom
Vanaf 1995 heeft de woningeigenaar de mogelijkheid om tegen betaling van een koopsom dit recht van erfpacht om te zetten in vol eigendom, oftewel: de grond te kopen. In 2007 heeft de gemeente Zaanstad nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld voor het omzetten van het recht van erfpacht naar vol eigendom. Met deze regels wordt de koopsom bepaald. Deze nieuwe uitvoeringsregels waren nodig om de koopsom marktconform te maken zodat de gemeente een reële vergoeding ontvangt bij de verkoop van haar grond.