ZAANDAM - Tussen 23 maart en 17 april hebben 3190 Zaanse zelfstandigen zich aangemeld voor een uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het aantal nieuwe aanmeldingen neemt af. Tot 17 april hebben bijna duizendzelfstandigen een Tozo-uitkering ontvangen. Ook is 156 aanmelders gevraagd missende informatie aan te leveren. Alle ondernemers die zich tot en met 17 april hebben aangemeld, ontvangen deze week een brief ter bevestiging van de aanmelding. De mensen die al verzoek hebben gehad van de gemeente om meer informatie of bevestiging van betaling, krijgen de brief niet. Als ondernemers zich vóór 17 april hebben aangemeld, maar geen brief hebben gekregen, vragen we hen zich via de website te melden via de zoekterm ‘tozo’.


Wethouder Natasja Groothuismink (Werk en Inkomen): ‘Onze collega’s werken ontzettend hard om alle aanvragen zo snel als mogelijk te verwerken. We snappen dat ondernemers veel vragen en zorgen hebben. Voor nu vragen we vooral om hun begrip. We hebben alle inzet nodig om de aanmeldingen binnen vier weken af te handelen. Een tussentijdse update geven van de status van aanvragen doen we daarom bijvoorbeeld nauwelijks: dat kost helaas te veel kostbare tijd. Weet dat we er alles aan doen om onze Zaanse zelfstandigen te ondersteunen.’

Hans Krieger, wethouder Economie: ‘We krijgen veel telefoontjes van getroffen ondernemers. De Corona-crisis leidt echt tot lastige situaties. Zo leiden bij veel ondernemers de huurlasten van hun panden tot problemen. Daarom versturen we namens het college een brief aan verhuurders van vastgoed aan ondernemers, om te pleiten voor coulance en om hierover in gesprek te gaan met hun huurders. Ook bestaat de mogelijkheid voor ondernemers om een krediet aan te vragen van ruim € 10.000 om dergelijke liquiditeitsproblemen op te vangen.” We analyseren over het grote geheel van vragen en aanvragen van ondersteuning, welke doelgroep een beroep doet op de Tozo, welke branches het meest getroffen worden, wat hun situatie is, wat er leeft bij ze, wat hun vragen zijn en wat hun informatiebehoefte is. Zo willen we onze ondersteuning nog meer op maat kunnen vormgeven.’

Vanuit het Rijk en vanuit de provincie zijn er ook regelingen voor ondernemers die geraakt worden door de corona-crisis. Op de website van gemeente Zaanstad staat informatie over deze verschillende regelingen, ondersteuning en uitleg over de aanvraagprocedures. Ondernemers die in deze weken geen geld hebben voor eten of drinken en geen eten meer hebben, kunnen een voorschot aanvragen via de website.