ZAANSTAD - De daling van het aantal verkeersdoden stagneert. Het aantal ernstig gewonden laat de laatste jaren gemiddeld zelfs een stijging zien. Daarom heeft de Vervoerregio Amsterdam samen met de vijftien betrokken gemeenten de Regionale Aanpak Verkeersveiligheid (RAV) opgesteld. De handtekeningen van alle betrokken bestuurders werden gisteren door Gerard Slegers (vicevoorzitter Vervoerregio Amsterdam en wethouder Mobiliteit Zaanstad) aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Slegers ging in gesprek met Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging), Chris Stoffer (SGP), Harry van der Molen (CDA) en Daan de Kort (VVD) over de noodzaak van extra financiële steun om de verkeersveiligheid te vergroten.


Verkeersveiligheid gaat over gemeentegrens heen

Het verkeer verandert in rap tempo. Nieuwe technieken in auto's, stillere (elektrische) voertuigen, afleiding door sociale media en meer drukte op fietspaden zijn allemaal factoren die meespelen. Gerard Slegers: "Het was dus echt tijd voor een nieuwe aanpak. En omdat wegen niet ophouden bij de gemeentegrenzen, hebben we deze aanpak samen met onze gemeenten in de regio gemaakt. Verkeersveiligheid is voor ons allemaal een topprioriteit, want het raakt iedereen. Elke deelnemer aan het verkeer wil veilig op zijn bestemming aankomen. Daar gaan we met elkaar voor. En dat is maatwerk. Zo hebben we in Zaanstad fietsspiegels uitgedeeld en helpen we onze oudere inwoners met trainingen om zo lang mogelijk veilig te fietsen. Dit jaar gaan we ook een aantal zebrapaden beter zichtbaar maken. Een aantal fietsoversteekplekken, zoals de rotondes bij de Saendelverlaan en Poelenburg zijn al aangepakt."

Nul verkeersslachtoffers in 2050

Vaak wordt gezegd: elk slachtoffer is er één teveel. "Dat klopt natuurlijk", zegt Gerard Slegers. "Maar we streven naar nul slachtoffers. Ja, dat is ambitieus. En nee, dat kunnen we niet alleen. Naast de grote investeringen die we zelf in de regio doen, hebben we ook extra financiële steun nodig. Het gaat landelijk om zo'n twaalf miljard euro, en daar heb ik met de Kamerleden over gesproken". De Tweede Kamer heeft in juli 2021 een motie aangenomen waarin staat dat het aantal verkeersdoden in 2030 moet zijn gehalveerd. Nederland sluit hiermee aan bij het halveringsdoel van de Europese Unie en de Verenigde Naties. "Daar ben ik ontzettend blij mee. Nederland is nu een van de slechtst presterende landen van Europa. Dat moet echt veranderen. Verkeersveiligheid moet een nationale prioriteit zijn."

Risico gestuurde aanpak met drie speerpunten

De regionale aanpak richt zich op het nemen van maatregelen én op het wegnemen van risico's om ongelukken te voorkomen. Daarbij zijn drie speerpunten belangrijk: infrastructuur, gedragsverandering en specifieke doelgroepen. Gerard Slegers: "Fietsers komen op alle fronten als grootste risicogroep naar voren.Vooral als zij fietsen op een 50 km/h-weg. Fietsende 65-plussers en jonge bestuurders zijn vaker slachtoffer, net als motorrijders en voetgangers". Bij gedragsverandering gaat het om snelheid, afleiding en rijden onder invloed. Deze speerpunten worden de komende tijd verder uitgewerkt in concrete uitvoeringsmaatregelen. Gerard Selgers: "Dat doen we natuurlijk samen met onze regiopartners, waaronder onze gemeenten, de provincie en het hoogheemraadschap. Want alleen als we onze krachten bundelen en samenwerken, krijgen we het voor elkaar om de ambitie van nul verkeersslachtoffers in 2050 te halen".