ZAANDAM - De komende jaren wordt flink geïnvesteerd in Zaandam-Oost, zodat kinderen in deze wijken net zoveel kansen hebben als in andere delen van Nederland. Het gaat om de wijken Poelenburg, Pelders- en Hoornseveld, Kogerveldwijk, Rosmolenwijk en Zaandam-Zuid. Met steun van het Rijk, zetten de gemeente, scholen, het Sociaal Wijkteam en Jongerenwerk samen meer in op o.a. onderwijs, armoedebestrijding, begeleiding naar werk en weerbaarheid. In totaal gaat het om een extra rijksbijdrage van 20 miljoen euro, voor de komende drie jaar, waarvan het meerendeel voor onderwijs.

Wethouder Natasja Groothuismink (o.a. Jeugd, Onderwijs): “Ruim de helft van de
leerlingen met een risico op onderwijsachterstand, komt uit Zaandam-Oost. Dit begint al op jonge leeftijd en dat is ontzettend zonde, want leer- en taalachterstanden zijn later moelijk in te halen. Je ziet dat meer jongeren hun opleiding niet afmaken, met alle gevolgen van dien. Dit hangt samen met andere problemen, zoals armoede en (on)gezondheid. Het gaat vaak over van generatie op generatie, wat we moeten doorbreken, door als gemeenschap de handen ineen te slaan. Heel blij dat we met het Pact een sterke alliantie aan het bouwen zijn en dat we met deze extra middelen, nog meer investeren in de veerkracht van de wijken waar dit het hardste nodig is.”

Concrete maatregelen samen met het onderwijs


Onderwijsachterstanden voorkomen lukt het best bij jonge kinderen. Daarom wordt een groot deel van het geld besteed aan extra lestijd op basisscholen, aan voorschoolse educatie voor kinderen in de leeftijd 2,5 – 4 jaar en jongerenwerk. Namens de schoolbesturen van Agora, SIOZ de Horizon en Zaan Primair, zegt Brigit Schumacher: “Deze extra onderwijstijd is ontzettend belangrijk voor meer kansengelijkheid. Door de verlengde leertijd zijn alle kinderen in Zaandam-Oost straks naast de reguliere lesuren, elke week minstens 2,5 uur extra op school. Dat geeft ruimte voor brede ontwikkeling van kinderen. De extra lestijd gaat bijvoorbeeld over sociale vaardigheden, muziek, gezonde leefstijl en mediawijsheid. Dit is hard nodig voor een kansrijke toekomst, maar dit krijgen veel kinderen in Zaandam-Oost minder vanuit huis mee. Met extra lestijd kunnen de scholen veel tijd besteden aan lezen, taal en rekenen en is er ook tijd voor andere activiteiten waarbij kinderen hun talenten ontdekken.”

Kansen voor iedereen: veerkracht en weerbaarheid


Naast kinderen en jeugd, komt er ook meer en betere ondersteuning voor de volwassen wijkbewoners. Wethouder Natasja Groothuismink: “Gezondheid, financiële zekerheid, opvoeding; als de basis op orde is, zijn inwoners beter zelf- en samenredzaam. Zo bouw je veerkracht op en ben je weerbaarder. Vanuit die insteek werken we samen aan praktische ondersteuning voor ouders bij de opvoeding, opleidingsplekken in de wijk en een loket voor werk en opleidingen. De stapeling van problemen kun je alleen tegengaan als je het samen en in samenhang oppakt.”

Pact verbreden naar heel Zaandam-Oost


De plannen zijn samen met professionals en bewoners gemaakt en vastgelegd. In 2020 hebben 24 organisaties het ‘Pact Poelenburg en Peldersveld’ getekend, om er samen de komende 20 jaar alles aan te doen om kinderen een kansrijke toekomst te bieden. Het is in ontwikkeling om de aanpak door te trekken naar heel Zaandam-Oost, met in totaal ruim 47.000 mensen. Als geheel is dit gebied onderdeel van het ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid’, waar 20 gebieden in heel Nederland onder vallen. Vanuit dit programma en de ‘Specifieke Uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk’, komen nu extra financiële middelen voor de komende drie jaar voor heel Zaandam-Oost.