ZAANDAM - Zaanstad gaat starten met het aanbieden van lunches op een aantal basisscholen. Dit gebeurt in overleg met de schoolbesturen. Het is nodig omdat van sommige scholen signalen komen, dat daar steeds meer kinderen geen of te weinig eten in hun trommels hebben. Om te zorgen dat het geen onderwijstijd kost en onderwijspersoneel zo min mogelijk te belasten, zijn o.a. een aantal Sociale Wijkteams gevraagd om lunches te verzorgen.

Wethouder René Tuijn: "Ieder kind heeft recht op voldoende en gezonde voeding. Met een lege maag op school kunnen kinderen zich minder goed concentreren en dat heeft effect op de schoolprestaties. Dankzij de inzet van alle partijen hebben we snel kunnen schakelen en kunnen we op korte termijn het leed waar mogelijk verzachten. Tegelijkertijd blijven we inzetten op duurzame oplossingen om financiële problemen bij inwoners te voorkomen of te verminderen."

Snelle start

Gezien de urgentie willen alle partijen zo snel mogelijk starten. Besturen van zogenoemde A-scholen zijn benaderd of zij mee willen doen. Om schaamte of stigmatisering te voorkomen is het idee om álle leerlingen op de deelnemende scholen twee keer per week een gezond lunchpakket aan te bieden.

Aanpassen en bijsturen waar nodig

In de praktijk zal de uitvoering goed gemonitord worden om te kijken of bijsturing of aanpassing van deze werkwijze wenselijk is. Bovendien komen er geluiden uit Den Haag, het Jeugdeducatiefonds en andere partijen in het land om armoede bij gezinnen aan te pakken. Wat dit betekent voor de huidige aanpak is nu nog niet te zeggen. Zaanstad wacht hier niet op, maar onderneemt actie.

Structurele oplossingen

Het verzorgen van lunches op school draagt bij aan een behoefte, maar pakt financiële problemen niet structureel aan. Daarom werkt de gemeente samen met o.a. de Sociale Wijkteams om gezinnen ook meer duurzame ondersteuning te kunnen bieden. Zoals budgetondersteuning en hulp bij het aanvragen van voorzieningen en toeslagen.

Handjes of andere hulp is welkom

Bij het maken van de lunchpakketten zijn extra handen welkom. Mensen die willen helpen met broodjes smeren of ideeën hebben om op een andere manier bij te dragen, kunnen zich melden bij Mirte Agter van het Sociaal Wijkteam: m.agter@swt.zaanstad.nl