ZAANDAM - Een schaapskudde van 250 Kempische heideschapen gaat ook dit jaar weer delen van het Darwinpark in Zaandam begrazen. Deze schapen grazen nu nog op het Westerwindpad in Zaandam. Zij trekken op donderdag 24 mei onder leiding van een herder van Landschapsbeheer Rinnegom uit Egmond-Binnen met een bordercollie dwars door Zaandam.

De schapen vertrekken om 9.00 uur vanaf het Westerwindpad en lopen via onder andere de Houtveldweg, de Rozengracht, de Wilhelminastraat en de Ds. Martin Luther Kingweg naar stadsboerderij Darwinpark van het Zaanse Natuur & Milieu Centrum. De verwachting is dat de schapen rond 11.00 uur in het Darwinpark aankomen. Tijdens de wandeling krijgt de herder assistentie van een aantal hulpherders van stadsboerderij Darwinpark. Schapenkeutels worden zo veel mogelijk van de voet- en fietspaden verwijderd.

Schapen niet voeren
De kudde schapen gaat de komende maanden op verschillende plekken in het Darwinpark grazen. Wij willen u vragen om de schapen niet te voeren, om te voorkomen dat ze ziek worden. ’s Nachts en overdag zijn de gebieden waar de schapen grazen afgeschermd met speciale netten. Daaraan hangen bordjes met een telefoonnummer van de herder. Mocht u iets opvallen – denk bijvoorbeeld aan een ziek schaap – dan is er altijd iemand bereikbaar.

Vergroting van de biodiversiteit
De gemeente maakt graag gebruik van de schapen, omdat het begrazen zorgt voor een afwisselende natuur. Schapen grazen geleidelijk en laten ook altijd iets staan. De schapen komen drie keer per seizoen en daardoor krijgen planten, lucht, licht en ruimte om te groeien en bloeien. Door begrazing ontstaan mooie overgangen van gras naar beplanting, een rijker insectenleven en daarmee een grotere voedselbron voor vogels en kleine zoogdieren. Via de vacht verspreiden de schapen ook zaden.

Honden en uitrenzones
De schapen begrazen delen van het Darwinpark waar tegelijkertijd honden uitgelaten worden. Als u uw hond uitlaat dan raden wij u aan om enige afstand te bewaren en de honden aangelijnd te houden. Binnen de aangewezen honden uitrenzones vindt geen schapenbegrazing plaats. Hier kunt u uw hond gewoon vrij laten lopen.

Schapenscheerfeest
Op zondag 27 mei worden de schapen vanaf 11.00 uur geschoren op de boerderij van het Zaans Natuur & Milieucentrum. Op woensdagavond 30 mei is van 19.00 - 21.00 uur een ‘open avond’, waar u van alles te weten kunt komen over schapenbegrazing. Deze bijeenkomst is in het Natuurmuseum, Thijssestraat 1 in Zaandam. U bent bij beide bijeenkomsten van harte welkom. Meer informatie? Kijk op http://zaansnatuurmilieucentrum.nl.