ZAANDAM - Gemeente Zaanstad wil samen met de schoolbesturen van Zaan Primair en Agora de effecten van het lerarentekort in Zaanstad beperken. Wethouder Onderwijs Natasja Groothuismink: ‘We willen voorkomen dat het lerarentekort de ontwikkelingen van kinderen in Zaanstad beïnvloedt. We willen zoveel mogelijk leraren aantrekken èn behouden voor het Zaanse onderwijs. Daarnaast is het lerarentekort een landelijk probleem waar het Rijk structurele oplossing voor moet vinden. Daar zet ik me in landelijk verband ook voor in.’

De Zaanse schoolbesturen en de gemeente trekken onder meer samen op bij het werven, betalen en begeleiden van (zij-)instromers. Eerder dit jaar zijn al tien zij-instromers gestart in het Zaanse onderwijs. Rien Spies (Agora): ‘Zij-instromers zijn dringend nodig, maar niet iedereen kan leraar worden. Het is een prachtig, maar ook complex beroep, dat veel van mensen vraagt. We zoeken dus echte kanjers.’ Het lange termijnplan met de titel Doorpakken! is een aanvulling op het eerder gepresenteerde korte termijn plan en zijn opgesteld naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad.

Hobbels wegnemen
Een van de grootste hobbels bij het aantrekken en behouden van docenten is huisvesting voor leerkrachten die niet in de Zaanstreek wonen. Groothuismink: ‘In Poelenburg en Peldersveld kunnen leerkrachten voorrang krijgen op een sociale huurwoning, afhankelijk van hun persoonlijke situatie. We kijken wat nog andere mogelijkheden zijn om docenten op weg te helpen bij het vinden van woonruimte, zoals goed toegankelijke informatie over Betaalbare Woningen Zaanstad.’ In 2020 heeft Zaanstad €200.000 gereserveerd voor het aanpakken van het leraren tekort. In 2021 en 2022 is er per jaar €100.000 gereserveerd. De schoolbesturen zetten ook eigen middelen in voor het aantrekken en behouden van leerkrachten. Rien Spies: ‘Het echte probleem bij het lerarentekort is: hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs behouden blijft. ‘

Zij-instromer: ga ook aan de slag in het onderwijs
Brigit Schumachter (Zaan Primair): ‘“Er zijn nog meer goede leerkrachten nodig om aan de Zaanse kinderen het onderwijs te geven dat ze verdienen en dat ze voorbereidt op het vervolgonderwijs dat past bij hun capaciteiten en interesse.’

Cindy van der Lijn is eerder dit jaar als zij-instromer gestart. Zij wordt daarbij begeleid door Zaan Primair: ‘Zoals Zaan Primair het doet, is het wel goed. Ik ben blij dat ik een half jaar begeleiding heb gehad van een ervaren leerkracht, bij wie je kunt afkijken. Dat verdient echt een pluim, ze doen het bovenop hun toch al drukke werkzaamheden. Ik help nu in een volle, drukke klas. Als ik dìt kan, dan gaat het mij zeker lukken, ook in andere groepen.’ Cindy is blij met haar keuze om leerkracht te worden en roept anderen op: ‘Elke dag is er wel iets nieuws en gebeurt er wel wat. Het werk is heel dynamisch. Meld je vooral aan als zij-instromer als je heel graag kinderen wil helpen in hun ontwikkeling. Jij kan ervoor zorgen dat ze dingen leren en dat geeft veel voldoening. De combinatie van het werken en leren is af en toe ook zwaar, aldus Cindy: ‘Je staat direct voor de klas, je moet je lessen voorbereiden en twee keer per week naar school. Maar ik vind het allerbelangrijkste en mooiste aan dit vak, dat je een vertrouwde omgeving kunt bieden aan de kinderen.’