ZAANSTAD - Het sluiswachtershuisje bij de Groote Sluis in Zaandam is officieel in gebruik genomen. Wethouder Vissers-Koopman van Havens en Vaarwegen droeg het over aan de vrijwilligers die de sluis bedienen. Zij zorgen voor handmatige bediening van het sluisje dat voor de recreatievaart als verbinding tussen de Voorzaan en de Zaan dient. Deze vrijwilligers werden bij die gelegenheid in het zonnetje gezet met een vaartochtje over de Zaan en een ontvangst in het sluiswachtershuisje.

De Groote of Hondsbossche sluis stamt uit 1722, maar inmiddels fungeert de Wilhelminasluis als belangrijkste verbinding tussen de Zaan en Voorzaan en Noordzeekanaal. Jaarlijks maken ruim 8.000 recreatievaartuigen gebruik van de Groote Sluis. Het sluisje is in bezit van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De gemeente is voornemens de Groote Sluis in beheer, bediening, eigendom en onderhoud over te nemen. Daarover zijn gemeente en hoogheemraadschap momenteel in gesprek.

‘Oorspronkelijke hart’

De gemeente Zaanstad wil de Groote Sluis als attractie en als service voor recreatief vaarverkeer in gebruik houden. Wethouder Vissers-Koopman: ‘Dit is het oorspronkelijke hart van Zaandam. Met dit huisje en met de oorspronkelijke sluis en de bijbehorende bediening willen we dat zichtbaar houden. Bovendien kunnen mensen die met hun eigen boot van en naar de Zaan gaan op een leuke manier door de sluis komen zonder dat de beroepsvaart er last van heeft.’ De wethouder prees de vrijwilligers die de bediening van het sluisje doen: ‘Zonder hen is er door de Groote Sluis geen vaarverkeer mogelijk. Het is mooi dat ze op deze manier ons Zaanse erfgoed levend houden en ons tegelijkertijd als een gastvrije en dienstbare plek laten zien.’

Bijzonder object

Het huisje dient als verblijfplaats voor de vrijwilligers die de sluis bedienen en is een bijzonder object in een bijzondere omgeving. Het huisje is vorig jaar geplaatst, vlakbij de beide oude sluishuisjes van de Groote Sluis. Architect Paul Kramer ontwierp het gebouwtje dat wordt gekenmerkt door een opengewerkte staalplaat, die een landkaart uit 1812 van Zaandam verbeeldt.