AMSTERDAM - Vandaag tekenen de 14 wethouders en 145 jeugdhulpaanbieders een contract voor enkelvoudige specialistische jeugdhulp vanaf 2018. Met deze ondertekening wordt een belangrijke stap gezet in de verregaande vernieuwing van de jeugdhulp in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. 

Vanaf 2018 bepaalt het gezin welk resultaat bereikt moet worden met de jeugdhulp. Samen met het ouder-en kindteam wordt bekeken welke specialistische hulp het beste past. Daarbij wordt gekeken naar het kind én de gezinssituatie; alle factoren die van belang zijn worden betrokken. Het kind kan snel en laagdrempelig geholpen worden door één jeugdhulpaanbieder. Eén aanbieder wordt verantwoordelijk voor het hele traject en resultaat van de enkelvoudige specialistische jeugdhulp. Dat is hulp voor kinderen met relatief eenvoudige problematiek.

Coördinerend wethouder Jeugd namens de veertien samenwerkende gemeenten, Simone Kukenheim: “Wij zijn er trots op hier met de 145 aanbieders te staan en dit moment te kunnen markeren. Het jaar 2017 gebruiken we om samen te oefenen in de nieuwe situatie. Het is echt een omslag in het denken over jeugdhulp: we kopen niet langer bestaand aanbod in, maar kopen in op basis van het resultaat wat voor het kind bereikt moet worden, hiermee wordt meer maatwerk geleverd en voorkom je stapeling van hulptrajecten.”

Stapeling van hulp voorkomen De behoefte aan vernieuwing is ontstaan omdat hulpverlening nu nog te vaak los van elkaar wordt ingezet binnen een gezin. Deze stapeling van hulp levert kostbare en minder effectieve jeugdhulp op. Integrale samenwerking is niet alleen noodzakelijk voor de gezinnen zelf, maar leidt ook tot een aanzienlijke daling van de kosten. In de nieuwe werkwijze wordt gekeken naar de situatie van het hele gezin, op alle leefdomeinen en op langere termijn. Aanleiding om jeugdhulp in te schakelen kan zijn dat een kind moeilijk gedrag vertoont op school. Resultaat wat bereikt wil worden, is dat het kind weer met plezier naar school gaat en aan leren toekomt. Voorheen werd er een hulptraject ingezet voor het kind. Nu wordt gekeken naar het hele gezin. Zijn er factoren die het gedrag van het kind beïnvloeden, zoals stress in het gezin vanwege schulden of psychiatrische problemen bij een van de ouders.  Dan wordt ook hiervoor hulp geboden. Het gezin stelt samen met het 0uder- en kindteam een zogenoemd ‘perspectiefplan’ op waarin staat welke ondersteuning het kind en de ouders nodig hebben. Vanuit de resultaten die het gezin wil bereiken, wordt (jeugd)hulp ingezet.

Aanbesteding en implementatie De inkoop van enkelvoudige jeugdhulp voor 2018 is afgerond. In totaal zijn er 145 instellingen en vrijgevestigden gecontracteerd voor het aanbieden van jeugdhulp aan kinderen die dat nodig hebben.

De inkoop van meervoudige jeugdhulp – voor kinderen met complexe problematiek –  is op het moment in de onderhandelingsfase. De samenwerkende gemeenten verwachten deze onderhandelingen eind maart te kunnen bezegelen met de ondertekening van contracten.   Gemeenten en jeugdhulpaanbieders maken nog in 2017 een begin met de omslag die voor de vernieuwingen nodig is. Professionals volgen trainingen voor een nieuwe manier van werken waarbij zij meer handelingsvrijheid, maar ook meer oog en verantwoordelijkheid voor het resultaat hebben