ZAANDIJK - De planstudie Guisweg is gestart. Hierin wordt onderzocht hoe het verkeersknelpunt op de kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg in Zaandijk kan worden opgelost. De kaders van het onderzoek staan beschreven in een startnotitie. Inwoners, bedrijven en belanghebbenden kunnen hier vanaf maandag 3 juni op reageren.

In de startnotitie staat onder andere uit welke onderdelen de oplossing moet bestaan, welke oplossingsrichtingen worden onderzocht, welke milieuaspecten relevant zijn en tot welk detailniveau de milieuaspecten onderzocht zullen worden.

Reacties op startnotitie waardevol
Belanghebbenden kunnen tot en met 14 juli 2019 een reactie geven op de startnotitie. Dit kan via het reactieformulier op de website guisweg.zaanstad.nl, per e-mail guisweg@vervoerregio.nl of per brief naar de Vervoerregio Amsterdam. Op de webpagina guisweg.zaanstad.nl is de startnotitie vanaf 3 juni digitaal in te zien. Daar staat ook meer informatie over hoe u kunt reageren. Een papieren versie van de startnotitie ligt vanaf vandaag, 3 juni, ter inzage bij de receptie van het stadhuis van de Gemeente Zaanstad.

De reacties zijn waardevol omdat de samenwerkende partners op deze manier kunnen komen tot een oplossing die zo goed mogelijk past binnen de omgeving. Alle reacties worden overwogen, en mogelijk, verwerkt in de definitieve versie van de startnotitie. Alle indieners krijgen individueel een terugkoppeling, waarin staat wat er met de reactie is gedaan en wat de overwegingen daarbij zijn geweest.

Inloopbijeenkomst 18 juni 2019
Op 18 juni 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen over de startnotitie, maar ook over resultaten van het voorgaande verkennende onderzoek, het proces, de planning en de manier waarop omwonenden en bedrijven in het gebied worden betrokken tijdens de planstudie. De inloopbijeenkomst vindt plaats van 18.00 uur tot 21.00 uur in het Weefhuis, Lagedijk 39 in Zaandijk. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen voor meer informatie. Bewoners die in de omgeving van de Guisweg wonen ontvangen hiervoor nog een uitnodiging per brief.

Over de aanpak Guisweg
De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De spoorwegovergang is onoverzichtelijk en vormt een barrière voor de verbinding van oost en west. Het groot aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgt voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Ook neemt het aantal reizigers hier de komende jaren toe, waardoor er nog meer treinen op het traject gaan rijden. Gemeente Zaanstad en Vervoerregio Amsterdam willen samen met samenwerkingspartners de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in dit gebied verbeteren. Uit het verkenningsonderzoek is gebleken dat een ongelijkvloerse kruising, waarbij de weg onder het spoor loopt, het meest kansrijk is. Waar het spoor de weg kruist, kan op een andere plek zijn dan de huidige kruising. De planstudie Guisweg duurt tot medio 2021.

Kijk voor meer informatie op: www.guisweg.zaanstad.nl.