ZAANDAM - Woningcorporatie Rochdale wil 29 sociale huurwoningen ontwikkelen op het lege stuk grond aan de Westzijde 248-252. Zaanstad legt hiervoor een startnotitie voor aan de gemeenteraad. Hierin staan de uitgangspunten en randvoorwaarden, waarmee de haalbaarheid van het idee kan worden onderzocht. Ook staat in de notitie hoe de omgeving wordt betrokken bij de verdere stappen.

Wethouder René Tuijn: "Een aantal uitgangspunten voor dit stuk grond willen we nu alvast met elkaar vastleggen. We kunnen ons goed vinden in het idee voor 29 appartementen, 100% sociale huur, voor 1-2 persoonshuishoudens, voor zowel starters als ouderen. Ook het idee om voornamelijk hout toe te passen spreekt ons erg aan. Dit past heel goed bij het verleden en de cultuurhistorie van Zaanstad en als duurzame bouwmethode past het ook bij onze toekomstambities."

Mohamed Acharki van woningcorporatie Rochdale: "'Nieuwbouw is de enige echte oplossing voor het woningtekort in Zaanstad. Geweldig daarom dat we aan Westzijde, op deze prachtige plek aan de Zaan, sociale huurwoningen kunnen gaan bouwen. Een duurzaam gebouw, voor jong en oud, dat positief bijdraagt aan deze fijne buurt. We gaan snel met de gemeente, buurtbewoners en andere belanghebbenden aan tafel om de plannen verder uit te werken.'