WORMERVEER - Het college van B&W legt de startnotitie over de PWN-locatie en Kerkstraat Noord in Wormerveer, voor aan de gemeenteraad. In 2005 heeft woningcorporatie ZVH de PWN-locatie gekocht. De corporatie wil daar graag 135 nieuwe woningen bouwen. Om dat te kunnen doen zou het PWN-gebouw gesloopt moeten worden. Maar het gebouw heeft een cultuurhistorische waarde en het is op dit moment het onderkomen van de waardevolle cultuurinstelling De Groote Weiver. Daarom wil gemeente Zaanstad het gebouw behouden. Bij behoud van het PWN-gebouw en De Groote Weiver is er echter te weinig ruimte voor de 135 woningen. Daarom is gezocht naar een andere locatie waar sociale huurwoningen, ongeveer 60, gebouwd kunnen worden. Kerkstraat Noord zou een mogelijke locatie kunnen zijn. In een haalbaarheidsonderzoek willen we gaan onderzoeken hoe al deze belangrijke zaken verenigd kunnen worden in één plan.

Startnotitie PWN-locatie en Kerkstraat Noord


Hoe het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd moet worden staat in een zogenaamde startnotitie. Daarin staan ook de wensen voor beide locaties en een voorstel hoe de buurt bij het proces wordt betrokken. Het college van de Gemeente Zaanstad stelt aan de gemeenteraad voor om een besluit over een startnotitie te nemen. Als zij akkoord zijn met de startnotitie kan het haalbaarheidsonderzoek starten.