ZAANDAM - De gemeente heeft een evaluatie laten uitvoeren naar afsluiting van het centrum op de Beatrixbrug en de Czaar Peterstraat. De resultaten zijn positief: ondernemers zijn tevreden over het autoluwe centrum en het invoeren van inrijverboden zorgt voor een sterke afname van het autoverkeer.

In mei 2017 voerde de gemeente inrijverboden in op de Beatrixbrug en de Czaar Peterstraat door pollers te plaatsen. Deze pollers, beweegbare palen die de grond in kunnen zaken, worden gebruikt om de stroom van het autoverkeer te reguleren. Bestuurders van hulpdiensten, bussen en taxi's hebben een ontheffing voor de pollers. De gemeente voerde de inrijverboden in om het centrum veiliger en aantrekkelijker te maken voor langzaam verkeer in het centrum, zoals voetgangers en fietsers. Zonder dat het aantal bezoekers van het centrum zou afnemen en de bereikbaarheid op hetzelfde niveau zou blijven.

Resultaten evaluatie
Uit de evaluatie is een aantal bevindingen naar voren gekomen. De belangrijkste is dat ondernemers tevreden zijn over het autoluwe centrum. Dit blijkt uit navraag bij een aantal vertegenwoordigers van ondernemers in het centrum van Zaandam. Het aantal voertuigen dat per dag (24 uur) via de Beatrixbrug het centrum bereikt, is afgenomen met 2.300 (van 3.900 naar 1.600). Op de Czaar Peterstraat is er een aanzienlijke afname van 1.400 motorvoertuigen waargenomen: van 2.600 motorvoertuigen naar 1.200 motorvoertuigen. In de omliggende straten is een verkeersafname te zien. Dit betekent dat het winkelend publiek, bewoners en passanten veel minder last hebben van verkeerslawaai. De vermindering van het autoverkeer werkt ook door in het winkelgebied buiten de venstertijden, de tijden dat de pollers omhoog staan.

Wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers: "Het is heel goed nieuws dat uit de evaluatie naar voren komt dat de tevredenheid over het autoluwe centrum groot is bij ondernemers. Zaanstad moet een plek zijn waar het prettig ondernemen, winkelen en verblijven is. We hebben de juiste keuze gemaakt om de inrijverboden in te stellen.

Aantal bezoekers gelijk
Uit de evaluatie blijkt dat het aantal bezoekers van het centrum niet is afgenomen door de inrijverboden. Het aantal fietsers is licht toegenomen. Onder andere op de Korte Rozengracht is het aantal fietsers toegenomen van 1.730 naar 1.958 op doordeweekse dagen. Op zaterdag is het fietsverkeer op de Peperstraat van 2.960 naar 3.319 gestegen per 24 uur.

Alternatieve route
Het centrum is bij de Beatrixbrug en de Czaar Peterstraat dagelijks afgesloten voor autoverkeer van 12.00 uur tot 18.00 uur (op koopavonden tot 21.00 uur). Tijdens de afsluittijden is het centrum bereikbaar via de Den Uylbrug of de Bernhardbrug. Op borden langs de route naar het centrum is te lezen wanneer de pollers omhoog staan.