ZAANDAM - Zaanstad heeft 26 kleinere culturele instellingen en amateurverenigingen op het coronasteun toegekend. De gemeente ontving in totaal 32 aanvragen in één maand. Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: “Dit hoge aantal aanvragen laat zien dat de nood hoog is. Juist deze kleinere instellingen en amateurverenigingen spelen een belangrijke rol in de Zaanse gemeenschap. Zij zorgen voor sociale cohesie en leveren een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid. Ook vormen zij de haarvaten van het culturele leven in Zaanstad en zijn een springplank voor jong talent. Met deze steun kan dit waardevolle netwerk in stand blijven.”

De binnengekomen aanvragen voor de subsidieregeling ‘COVID-19 lokale culturele organisaties Zaanstad 2020’ zijn zeer gevarieerd. Dit laat zien hoe rijk en divers het Zaanse culturele leven is. Onder de toegekende aanvragen zijn onder andere zangkoren, fanfares, organisatoren van culturele activiteiten, orkesten, theatergezelschappen en een operettevereniging. Voorwaarde voor toekenning is onder andere aantoonbare financiële schade door de coronamaatregelen. In totaal is er ruim € 85.000 aan coronasteun verleend, met een maximum van € 4.000 per organisatie. Naast het in stand houden van de culture basisinfrastructuur - die eerder al steun ontving - wil het college ook graag de kleinere gezelschappen en de amateurverenigingen behouden, gezien hun verbindende rol in de samenleving.

Goede voorzieningen, ook na de crisis “Kunst en cultuur hebben juist in deze moeilijke tijd een bijzondere functie. Beide zorgen voor welkome afleiding en mensen vinden er troost. Het is van belang dat Zaanstad voor haar inwoners en bezoekers een aantrekkelijke stad blijft met goede voorzieningen en een levendig cultureel klimaat. Ook na de crisis. Daarnaast genereert de cultuursector veel werkgelegenheid. Denk aan werk voor makers, toeleveringsbedrijven, horeca en toerisme”, aldus de Cultuurwethouder