ZAANDAM - Door corona hebben veel inwoners een plotselinge terugval in hun inkomen. Zelfstandig ondernemers draaien een lagere omzet, anderen zijn hun baan verloren of hebben een flexibel contract en kunnen minder uren werken. Maar de vaste lasten, zoals woonlasten, lopen gewoon door. Dit kan huishoudens in financiële problemen brengen. Om deze huishoudens tijdelijk te helpen heeft het Rijk de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Wethouder Songül Mutluer: ‘Sommige inwoners staat het water echt aan de lippen. Zaanse huishoudens kunnen met de TONK een bijdrage krijgen voor hun woonlasten van maximaal €500 per maand. Ik ben blij dat we huishoudens op deze manier extra kunnen ondersteunen'.

Voorwaarden TONK
Vanaf 17 maart kunnen inwoners - met terugwerkende kracht vanaf januari 2021- een aanvraag doen voor deze regeling. Inwoners komen in aanmerking als hun inkomen in januari 2021 minimaal 25% lager was dan in januari 2020. En als hun woonlasten (huur of hypotheek) 37% of meer zijn van het inkomen in januari 2021. Inwoners worden zo snel mogelijk geïnformeerd hoe ze de regeling kunnen aanvragen.

Tozo 1, 2 en 3
Ook inwoners die sinds 2020 een Tozo-uitkering ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor de TONK. De Tozo-regeling, die al twee keer is verlengd, is voor zelfstandig ondernemers die financiële problemen kregen door de coronacrisis. Er zijn twee onderdelen: een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskrediet. In totaal zijn er 7.606 Tozo-aanvragen afgehandeld, waarvan 820 uit Oostzaan er Wormerland.

Vanaf 1 april tot 1 juli 2021 wordt Tozo 4 van kracht. Inwoners worden hier eind maart over geïnformeerd.

Ondersteuning en heroriëntatie
Als gemeente willen we zelfstandig ondernemers waar nodig ondersteunen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Sinds november organiseert gemeente Zaanstad workshops voor zzp’ers die daar behoefte aan hebben. Ook hebben we sinds 22 januari een gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers met hulpvragen. Wethouder Natasja Groothuismink: ’15 februari was ik aanwezig bij een eerste online bijeenkomst met ruim 40 Zaanse ondernemers die een Tozo-uitkering ontvangen. Ze konden vragen stellen over bedrijfsvoering, arbeidsmarktontwikkelingen en regelingen voor ondersteuning. Het was goed om te zien dat deze ondernemers aangeven het te waarderen dat we hen als gemeente ondersteunen bij het maken van plannen voor de toekomst.’

Controle
Bij de Tozo lag de focus op het zo snel mogelijk uitbetalen van uitkeringen om onze inwoners te ondersteunen. Als gemeente zijn we er verantwoordelijk voor dat uitkeringen rechtmatig verstrekt worden. Dat moeten we daarom controleren. Het is mogelijk dat aanvragers onbewust onvolledige of onjuiste informatie hebben verstrekt, waardoor er ten onrecht een (te hoog bedrag aan) uitkering is toegekend. Als er sprake is van een vergissing, wordt de uitkering gecorrigeerd en teruggevorderd. Er wordt daarbij rekening gehouden met de persoonlijke situatie.

Meer informatie:

Algemeen over de TONK: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tonk
TONK regeling in Zaanstad: www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=2031
Heroriëntatie Tozo: www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=15914&mAlle=J