ZAANDAM - Een samenwerking tussen de Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ) en Amsterdam Marketing heeft de aanbesteding van de gemeente Zaanstad gewonnen om de citymarketing van de Zaanstreek tot 2024 uit te voeren.

Dennis Straat, wethouder economie en toerisme vindt investeren in citymarketing een investering in de hele stad: “Wij feliciteren de Stichting Marketing Zaanstreek met het winnen van deze aanbesteding. In combinatie met de goede samenwerking tot nu toe, is dit een uitstekende basis om de ingeslagen weg van de promotie van de Zaanstreek voort te zetten. Wij zijn trots op wat de Zaanstreek te bieden heeft - de Zaan, het industrieel erfgoed en de centrale ligging in de metropoloregio - en werken graag verder aan het vergroten van de woonaantrekkelijkheid en de toename van het aantal bezoekers.”

Eind vorig jaar schreef de gemeente Zaanstad een aanbesteding uit voor de citymarketing van de Zaanstreek. Sinds 2010 investeert de gemeente Zaanstad hierin. Het doel was destijds om uitvoering te geven aan de marketing ten behoeve van de Zaanse positionering, economische versterking, de ontwikkeling van de welvaart en het welzijn van Zaanse bewoners, bezoekers en bedrijven.

Aanleiding

In opdracht van Zaanstad is in 2015 een evaluatie opgesteld van de marketing. Daarin werd aangegeven dat het overall imago van Zaanstad (en met name voor het stedelijke gebied) sterk is verbeterd, maar bevatte ook aanbevelingen die mede geleid hebben tot deze aanbesteding. De noodzaak om een heldere en compacte marketingstrategie op te stellen die keuzes maakt en een beperkt aantal reële en haalbare doelstellingen bevat.

Motivatie keuze

Op deze aanbesteding is door drie partijen ingeschreven door het aanleveren van een plan van aanpak voor een succesvolle citymarketingstrategie voor zowel de korte als de lange termijn. Zowel de plannen als de presentatie van de plannen wogen mee in de keuze. De keus is op de combinatie Stichting Marketing Zaanstreek en Amsterdam Marketing gevallen doordat SMZ ten opzichte van andere inschrijvers het beste heeft laten zien dat ze weet waar de uitdagingen en de kansen liggen. Hun plan van aanpak is het sterkste, het best onderbouwde en het meest specifieke voor de Zaanstreek. Ook de organisatiestructuur met Amsterdam Marketing als onderaannemer wordt sterk geacht, omdat op deze wijze geprofiteerd kan worden van de schaalvoordelen van Amsterdam Marketing.

Strategie

De strategie van Marketing Zaanstreek is erop gericht dat huidige bewoners trotser worden, dat nieuwe bewoners voor Zaanstad/Zaanstreek kiezen op basis van kwaliteit en dat meer individuele bezoekers het onderscheidende aanbod van Zaanstad/Zaanstreek kennen en gebruiken.