ZAANDAM - Zaanstad gaat de strijd aan met woonfraude, met name in de Zaandam-Zuid, Peldersveld en Poelenburg in Zaandam. Inwoners van deze buurten hebben bij de gemeente aangegeven hier flinke overlast van te ervaren. Bovendien is er vaak sprake van illegale en onveilige woonsituaties. De komende periode gaat de gemeente op de plekken waar deze problemen het meest spelen, samen met enkele partners, hier de strijd mee aan.

“Stuk voor stuk bijzondere buurten met veel potentie”, noemt burgemeester Jan Hamming de plekken waar de gemeente aan de slag gaat. “Het zijn plekken met karakter en met kleurrijke bewoners die allemaal willen dat hun kinderen fijn en veilig kunnen opgroeien. Nu staat criminaliteit dat regelmatig in de weg. Dat hebben we van veel verschillende bewoners gehoord. Dat is voor ons onacceptabel. Wij gaan de strijd aan met allerlei illegale zaken die hier plaatsvinden, te beginnen bij woonfraude. Later dit jaar zullen we nog meer acties aankondigen. De tijd dat alles kan en mag is voorbij. Mensen die stafbare feiten plegen pakken we aan. Iedereen moet zich veilig voelen in zijn eigen wijk. We willen de bewoners van deze wijken de kansen geven die ze verdienen, kansen om het beste uit zichzelf te kunnen halen.”

Woonfraude: handhaving en hulpvragen

“Een fatsoenlijke woonsituatie is een belangrijke basis om jezelf te ontwikkelen en goed mee te kunnen doen in de samenleving”, zegt wethouder Songül Mutluer. “We horen buurtbewoners klagen over woningen die worden ingezet voor kamerverhuur, soms wonen er meerdere gezinnen of wel tien individuen, vaak arbeidsmigranten, in een portiekflat. Bij deze woonsituaties ontstaat vuil-, parkeer- en geluidsoverlast. Wij nemen deze signalen zeer serieus en onderzoeken of de woonsituatie rechtmatig is. Zo niet, dan gaan we handhaven.” Vanuit de GGD en het Primair Onderwijs komen ook signalen over zorgelijke leefomstandigheden en de ontwikkeling van inwonende kinderen. Wethouder Songül Mutluer: “We zijn ons ervan bewust dat het kan gaan om bewoners die kwetsbaar zijn. We blijven bij het handhaven daarom ook alert op hulpvragen voor zorg of ondersteuning. Samen met de Sociale Wijkteams en Jeugdteams gaan we deze lijntjes zo goed mogelijk te leggen.”

Werkwijze aanpak woonfraude

In deze wijken is de ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’ (Wbmgp) van toepassing. Hierdoor is het verplicht om als bewoner een huisvestingsvergunning te hebben. Met de aanpak van woonfraude wil de gemeente ervoor zorgen dat deze regels worden nageleefd. Daarnaast is het verbeteren van de leefbaarheid een belangrijk doel. Het beter in zicht krijgen van de leefsituatie van kinderen van arbeidsmigranten is ook iets wat de gemeente wil bereiken met de aanpak. Bovendien hoopt de gemeente dat de meldingsbereidheid van inwoners toeneemt als ze zien dat er wel degelijk naar gehandeld wordt. De gemeente gaat eerst huiseigenaren en bewoners aanschrijven waar mogelijk sprake is van een illegale situatie. Vervolgens krijgt de eigenaar een ‘redelijke termijn voor herstel’ om de situatie te legaliseren. Gebeurt dat niet dan kan de gemeente zowel de bewoner (€415) als de eigenaar (van €4.000 - €20.500) een bestuurlijke boete opleggen. De manier waarop de gemeente aan de slag gaat met de aanpak van woonfraude staat uitgebreid beschreven in deze raadsinformatiebrief.