ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad gaat de komende jaren alle buurten af om bodemonderzoek naar de aanwezigheid van lood te doen. Als u niet wilt wachten op uw beurt, dan kunt u nu met subsidie eerder onderzoek laten uitvoeren.

De gemeente Zaanstad biedt huiseigenaren met een tuin de mogelijkheid te laten onderzoeken of in de tuin lood aanwezig is. Dit onderzoek wordt voor 100% vergoed, met een maximum van € 2.000. 

Subsidie sanering 
Wanneer er teveel lood in de bodem zit, is het mogelijk de tuin te laten saneren. De subsidie voor de sanering is voor een tuin van maximaal 150 m2. Wie meer wil saneren, betaalt en regelt dit zelf. Het saneren bestaat uit het aanbrengen van een aaneengesloten graslaag op een 10 cm dikke laag schone grond op signaleringsdoek. Het saneren van de grond wordt voor 100% vergoed, met een maximum van € 5.350. Daarnaast wordt maximaal € 300 vergoed voor de aanschaf van diverse planten. 

Zaans Lood 
Door de industriële geschiedenis is de bodem in Zaanstad op verschillende plekken vervuild. De vervuilde plekken die bekend zijn, zijn te vinden in het Zaans Bodemloket. Lood is één van deze stoffen. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van jonge kinderen, zoals moeite met leren.

Tips 
De gemeente en de GGD Zaanstreek-Waterland informeren, via bijvoorbeeld consultatiebureaus, ouders met jonge kinderen over de risico's van het in contact komen met lood. Ze geven tips om contact met lood in de bodem maar ook van waterleidingen te verminderen.

Enkele tips zijn: 
• Bedek verontreinigde grond waar kinderen spelen met een schone laag grond, gras of tegels; 
• Laat uw kinderen hun handen wassen na het buiten spelen; 
• Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde; 
• Was zelfgekweekte groenten en fruit goed; 
• Vervang loden waterleidingen in uw woning; 
• Zet de kraan elke ochtend 2 minuten open voor gebruik als de loden waterleidingen niet vervangen zijn.