ZAANDAM - De gemeente Zaanstad heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om ondernemers op het bedrijventerrein Kogerveld te stimuleren de uitstraling van het terrein verbeteren. De gemeente zal zelf ook een aantal maatregelen nemen om de omgeving van het bedrijventerrein op te knappen. Hiermee wil het college de kwaliteit, de toegankelijkheid en het veiligheidsgevoel in Kogerveld vergroten.

Wethouder Straat is blij met de regeling: ‘Als gemeente doen we het nodige om de wat rommelige uitstraling van bedrijventerrein Kogerveld te verbeteren. Met de regeling willen we ondernemers stimuleren om verbeteringen aan te brengen aan hun bedrijf. Zo zorgen we er samen voor dat Kogerveld weer een prettige uitstraling krijgt. De subsidie kan ondernemers net een zetje geven om aan de slag te gaan.’

De subsidie is onder andere bedoeld voor het verwijderen van oude en niet meer in gebruik zijnde reclame, het opknappen van hekken of het aanbrengen van groene gevels en daken. De gemeente zelf zal zitplekken aan de Zaan inrichten, de openbare verlichting verduurzamen, de spoorwegonderdoorgang verbeteren en groenadoptie in de buurt stimuleren. Onlangs is al de weg en de riolering langs de Zaan vernieuwd en het Jonkerplantsoen opgeknapt.

De verbeteringen komen voort uit het visieboek ‘Kijk op Kogerveld’. Hierin staan ideeën en projecten die de kwaliteit en het veiligheidsgevoel in Kogerveld moeten versterken. Bovendien sluiten de plannen goed aan op het programma MAAK.Zaanstad. Dat is erop gericht om te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Daarom wordt er ook in de Kogerveldwijk gewerkt aan meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen in de stad. Het verbeteren van een bedrijfsterrein als Kogerveld past goed in die lijn.

In totaal is er een bedrag van € 135.000 euro aan subsidie beschikbaar voor ondernemers. Per aanvrager of groep aanvragers is de maximale bijdrage € 20.000 euro. Om de subsidie op een zo transparant mogelijke manier te verdelen worden ondernemers actief benaderd en geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2018.