ZAANSTAD - Vijftien Zaanse evenementen krijgen in 2017 subsidie van Gemeente Zaanstad: IFIKZ (Festival Industriecultuur Zaanstreek), Hembrug Happening, BouleVaart, Good Vibes Festival, Foodfestival aan de Zaan, Midzomer op de Zaan, Slag om de Zaan, Zaanse Kinderboekenmarkt, Pinksterzaan, Art Zaanstad, Optimist on Tour en vier nieuwe evenementen zoals de Zaanse Uitmarkt, Monet in Zaandam, de Winterschans en het Grachtenfestival. Dat heeft het adviespanel evenementen bekend gemaakt.

Nieuwe aanpak toewijzing subsidie evenementen

De Gemeenteraad heeft een nieuwe aanpak voor evenementen vastgesteld. Vanaf 2017 is jaarlijks een bedrag van €300.000 beschikbaar als bijdrage aan evenementen. Een adviespanel evenementen, door het college van B&W benoemd voor een jaar, beoordeelt de aanvragen. Het panel bestaat dit jaar uit Annemieke Leusen (voorzitter), Adriën Schilder, Koen Bart, Lex Kruijver en Karin Hoorn. In de nieuwe aanpak zijn criteria en een puntensysteem opgenomen om tot verdeling van het budget te komen.

Voorwaarden aanvraag subsidie

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moeten evenementen gerelateerd zijn aan het erfgoed of de maakindustrie van Zaanstad en/of plaats te vinden op een hotspot. De hotspots van Zaanstad zijn: het Hembrugterrein, het Stadscentrum, de Zaanse Schans en de Zaanboulevard (Wormerveer) en de Zaan. Daarnaast worden de aanvragen beoordeeld op criteria als professionaliteit, samenwerking, publieksbereik en duurzaamheid.

Evenementenorganisatoren konden voor 1 december vorig jaar hun aanvraag indienen. Door 26 organisatoren werd voor in totaal €600.000 aan subsidie aangevraagd.

Geslaagde evenementen zijn belangrijk voor Zaanstad

Evenementen verhogen de zichtbaarheid van de stad. Geslaagde evenementen zijn zowel voor bewoners als bezoekers belangrijk en aantrekkelijk. Bovendien hebben ze een grote waarde voor de stad, economisch, cultureel en maatschappelijk. Zaanstad wil meer beeldbepalende evenementen, met regionale (en landelijke) uitstraling, die aansluiten bij de vier kernkwaliteiten van de stad: de Zaan, het Zaanse Groen - in de stad en in het buitengebied - het industriële heden en verleden en  de ligging van Zaanstad vlakbij Amsterdam.