ZAANSTAD - De subsidieregeling Instandhouding Erfgoed is in 2017 opnieuw een succes gebleken. In oktober is de 26e aanvraag gehonoreerd. Het subsidieplafond van de regeling Instandhouding Erfgoed 2016 voor het subsidiejaar 2017 is hiermee bereikt. In totaal zijn 25 aanvragen voor subsidie verleend tot het totaalbedrag van € 211.246,00.

Wethouder Addy Verschuren: “In 2017 is de stijging die in 2016 zichtbaar was doorgezet. Dit jaar is met een hoger budget opnieuw het plafond voor het verstrijken van het subsidiejaar bereikt. Dat met deze regeling onder meer vele molens worden gerestaureerd, betekent dat het geld goed wordt besteed.”

Aanvragen

In 2017 zijn de volgende aanvragen verleend:

• 3x bouwhistorisch onderzoek

• 4x onderzoek haalbaarheid herbestemming

• 7x restauratiewerkzaamheden kerkelijke gebouwen (allen rijksmonument)

• 2x onderhoudswerkzaamheden molens (voor in totaal 11 molens)

• 10x restauratiewerkzaamheden gemeentelijk monument

• 0x kanjersubsidie

Het aantal van 25 verleningen lijkt een daling ten opzichte van de voorgaande subsidiejaren. Vanaf dit jaar konden aanvragers echter één aanvraag indienen voor meerdere objecten. Zo is in één aanvraag de werkzaamheden van tien molens opgenomen. De 26 aanvragen zijn in totaal voor 35 gebouwen. Het aantal verleningen lag in 2015 op 16 stuks en in 2016 op 32 waarmee vorig jaar voor het eerst het plafond was bereikt.

Periodiek onderhoud

De beschikte subsidies bedragen tussen de €600,- en €12.000,- en zijn met name voor periodiek onderhoud met werkzaamheden als schilderwerk, voegwerkherstel of dakhertsel.

Conclusie

Er is geen aanvraag ingediend voor de kanjersubsidie waardoor het beschikbare bedrag van 2017 doorschuift naar het volgende subsidiejaar. Het Kanjerbudget van 50.000 euro is gereserveerd voor 2017 en wordt doorgeschoven conform de subsidieregeling Instandhouding Erfgoed 2016. Daarmee staat het kanjerbudget op 100.000 euro. Het subsidiebudget is ook dit jaar onvoldoende toereikend om aan de vraag te voldoen. Het oorspronkelijke budget was 200.000 regulier + 50.000 voor de kanjer, tijdens het subsidiejaar is extra budget vrijgekomen in verband met lagere vaststellingen van beschikkingen uit 2016 waardoor meer beschikt kon worden. Dat verklaart de beschikking met het totaalbedrag van 211.246,00.

Subsidieaanvragen 2018

Potentiële aanvragers kunnen vanaf januari 2018 een nieuwe aanvraag voor subsidie indienen. Meer informatie is hierover te vinden op www.zaanstad.nl.