ZAANSTAD - Bedrijven uit het gebied Noorderveld – Molletjesveer kunnen subsidie aanvragen voor het plaatsen van zonne-pv-panelen op het bedrijfspand. De subsidie is mogelijk dankzij de provinciale regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) die in 2015 aan de gemeente is toegekend voor Molletjesveer en Noorderveld. In totaal is € 100.000,- aan subsidie beschikbaar.

De bedrijvenvereniging Noorderveld/Molletjesveer is zeer actief om het terrein duurzamer te maken, de mobiliteit te verbeteren en er voor te zorgen dat werknemers gezond aan het werk blijven. De bedrijvenvereniging heeft de duurzaamheidstransitie aan de Zaan mede vormgegeven door het oprichten in oktober 2014 van een ideële stichting: de Stichting Alliantie Energievoorziening Noordelijk Zaanstad (SAENZ).

In september 2015 is door ondernemers de lokale coöperatieve energiemaatschappij SAENZ U.A. opgericht die inmiddels zo’n 5 megawatt van de lokale elektrische energie duurzaam inkoopt voor de aangesloten bedrijven. In 2017 wil SAENZ U.A. 13.000 zonne-pv-panelen (3 megawatt) plaatsen op een drietal grote bedrijfsgebouwen. Daarnaast worden ook kleinere bedrijven gestimuleerd om zonnepanelen te plaatsen. De subsidieregeling die door B&W is vastgesteld is voor deze ondernemers een extra stimulans omdat ze daarmee de terugverdientijd van de investering in duurzame energie flink kunnen terugbrengen. SAENZ U.A. zal het gebruik van de subsidieregeling actief bevorderen en faciliteren.

Bedrijven kunnen de subsidie vanaf medio augustus aanvragen.