ZAANDAM - 1 januari 2019 startten de nieuwe partijen in de Sociale Wijkteams. Nu, twee jaar later, informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over hoe het de afgelopen twee jaar is gegaan. Wethouder zorg, Natasja Groothuismink: ‘De Sociale Wijkteams hebben de afgelopen twee jaar mooie resultaten geboekt. Inwoners zijn tevreden over hoe ze geholpen worden door de wijkteams. Zo blijkt uit het cliënt-ervaringsonderzoek. Gemeente, wijkteams en andere partners werken goed samen om onze inwoners te ondersteunen. Met vele nieuwe taken lukt het ze ook nog om oog te houden op het beheersen van kosten. Dat is een knappe prestatie’

Tevreden inwoners hebben ook aandachtspunten
Zaankanters kunnen bij de Sociale Wijkteams terecht met vragen of problemen over welzijn, zorg, werk en inkomen, wonen, jeugdhulp en gezinsrelaties. De wijkteams krijgen een 7,6 als gemiddeld rapportcijfer van de mensen die van hun diensten gebruik maken. 81% zou bij een nieuwe vraag of probleem teruggaan naar het wijkteam. Verbeterpunten zijn de telefonische bereikbaarheid, wachttijden, nazorg en de bekendheid van de wijkteams. De wijkteams gaan met deze aandachtspunten aan de slag. Inwoners die gebruik maken van een Wmo voorziening geven gemiddeld een 7,7 voor het gemak van de aanvraag bij het wijkteam. 86% van de cliënten voelt zich serieus genomen.

Kostenbeheersing en meer ondersteuning in de eerste lijn
Bij het betaalbaar houden van de zorg spelen Sociale Wijkteams een sleutelrol. Zij bepalen tijdens zogenaamde keukentafelgesprekkende inzet van ondersteuning. Groothuismink: ‘In het verleden werd regelmatig te zware hulp ingeschakeld, vanuit de goede intentie zoveel mogelijk te doen voor iemand. De wijkteams kijken nu eerst welke zogenaamde informele hulp er is. Dus van vrijwilligers en ondersteuning uit de eigen omgeving, dus buren, vrienden en familie. Pas daarna naar welke andere voorzieningen in de 1e of 2e lijn noodzakelijk zijn.’ Een voorbeeld hiervan is pilot individuele begeleiding, die 1 september bij de wijkteams Zaandam Noord Kogerveld en Zaandam West Oude Haven is gestart. Medewerkers van het wijkteam geven zelf individuele begeleiding in plaats van door te verwijzen naar ondersteuning in de 2e lijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij administratie en financiën en ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren. Dat is niet alleen voordeliger, maar ook prettiger voor mensen zelf. Groothuismink: ‘De eerste resultaten van deze pilot zijn positief. Inwoners krijgen meer grip op hun eigen situatie en hebben nog maar één hulpverlener, namelijk die van het Sociaal Wijkteam. Binnenkort evalueren we het eerste half jaar van de pilot. Ik ben benieuwd naar de resultaten.’

Corona vraagt veel van iedereen
De coronacrisis raakt onze inwoners en heeft ook invloed op het functioneren van de Sociale Wijkteams. Zo waren er beperkte mogelijkheden voor het ondersteunen van inwoners: groepsactiviteiten, inlopen en dagbesteding werden bijna onmogelijk door de maatregelen. Groothuismink: ‘Ik heb grote waardering voor de manier waarop de medewerkers van de Sociale Wijkteams hiermee zijn omgegaan. Ze hebben grote flexibiliteit getoond en alternatieve vormen van (digitale) ondersteuning gezocht en gevonden. Ook hebben ze veel aandacht gehad voor het signaleren van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Daar was het risico groot op vereenzaming, achterstanden en toename van huiselijk geweld en armoede.’ Medewerkers gingen huis aan huis langs – op afstand -, hielden telefonisch contact met kwetsbare inwoners en hielden zich op hoe het met inwoners ging en waar zij konden ondersteunen.