ZAANDAM - Zaanstad presenteert samen met haar maatschappelijke partners de derde ‘voortgangsrapportage strategische agenda ouder worden in Zaanstad’. Speciale aandacht was er in 2020 voor zelfstandig blijven wonen, de bestrijding van eenzaamheid, goede voorzieningen en een veilige omgeving.

Wethouder Songül Mutluer: “In Zaanstad is prettig ouder worden een van onze prioriteiten. Daarin werken we samen met een groot aantal partners en ouderen. Door corona was 2020 een bijzonder jaar waarin wat zaken niet door konden gaan, maar tegelijkertijd is er juist ook veel moois ontstaan voor en met deze groep. Het meest trots ben ik op de resultaten die zijn bereikt op het gebied van zelfstandig thuis wonen en het bestrijden van eenzaamheid. Juist in een tijd waarin we afstand moesten bewaren, hebben we op creatieve manieren aandacht besteed aan contact en ontmoeting. Daarbij is ook het belang van prettig en langer zelfstandig thuis wonen voor deze groep weer eens extra zichtbaar geworden. Ook daar hebben we het afgelopen jaar goede stappen in kunnen zetten.”

Behaalde resultaten
Prettig en langer zelfstandig wonen kreeg in 2020 veel aandacht, zowel in het aanpassen van het bestaande woningaanbod als in het creëren van nieuw aanbod. Verschillende woon(zorg)complexen zijn aangepast, bijvoorbeeld met automatische deuren op de galerijen en de stalling voor scootmobiels. De vrijwillige woonadviseurs boden coronaproof ook digitaal mogelijkheden aan voor tips voor aanpassingen in de huidige woning en in De Bieb is de SlimoTheek geopend om slimme apparaten te lenen bij het zelfstandig thuis wonen.

Wat betreft nieuwbouw zit de vaart er goed in, op korte termijn bij de Amandelbloesem (44 woningen) en bij Burano (144 woningen). In totaal zijn voor de komende jaren 900 nieuwe levensloopbestendige woningen gepland door heel Zaanstad. Om verhuizing naar een passende woning te stimuleren en aantrekkelijker te maken, werken gemeenten en corporaties in de regio aan een doorstromingsregeling.

In het kader van ontmoeting zijn er geheel coronaproof diverse keren bij verzorgingshuizen en/of huis-aan-huis pakketjes bezorgd met bijvoorbeeld bloemen, koffie en kletskaarten of vermakelijke boekjes. Daarnaast waren er openluchtactiviteiten zoals concertjes of sportdemonstraties, die vanaf het balkon zijn bijgewoond. Een nieuw initiatief dat in Zaanstad is geïntroduceerd is Social Sofa, een mozaïkbank in de openbare ruimte om ontmoeting te stimuleren.

Verder zijn er in 2020 weer stappen gezet voor een dementievriendelijk Zaanstad, mantelzorgers, vervoersmogelijkheden en een toegankelijke openbare ruimte. Voor een overzicht van álle resultaten, is de gehele voortgangsrapportage 2020 te downloaden op www.langerthuiswonen.zaanstad.nl.

Breed gedragen ouderen agenda

De “Derde voortgangsrapportage strategische agenda ouder worden in Zaanstad” wordt gepresenteerd door het Strategisch Aanjaagteam, bestaande uit: Mennistenerf Pennemes Combinatie, De Zorgcirkel, Evean, Parteon en Rochdale namens de Zaanse woningcorporaties, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Huisartsenzorg Zaanstreek/Waterland, ouderenvertegenwoordigers, Sociaal wijkteams, Zaankanters voor Elkaar en Gemeente Zaanstad. Het aanjaagteam formuleert elk jaar de prioriteiten die de partijen samen oppakken.

Het stedelijk aanjaagteam organiseert op 18 december tusen 15.00 en 16.30 uur een online bijeenkomst over de plannen voor volgend jaar. Er zijn nog plaatsen. Opgeven kan via langerthuiswonen@zaanstad.nl