ZAANSTAD - Wethouder Straat van Economische Zaken toont zich tevreden over de economische ontwikkeling zoals die blijkt uit de Economische Verkenningen die de Metropoolregio Amsterdam (MRA) presenteerde. Die laten voor de hele regio een positief beeld zien, en ook de Zaanstreek gaat mee in dat beeld.

De economische groei van de MRA komt dit jaar naar verwachting uit op 2,5%. Dat percentage ligt hoger dan dat in de rest van het land. De werkloosheid daalde in 2015 van 8,0 naar 7,1 procent en daalt naar verwachting verder naar 6,5 procent in 2016 en 5,9 procent in 2017.

Wethouder Straat: ‘Ik ben er tevreden over dat we als Zaanstreek meegaan in het gunstige beeld van de Metropoolregio. Uit de achterliggende cijfers blijkt dat de Zaanse economie in 2015 ruim 2% groeide. Met name de industrie onderscheidt zich positief ten opzichte van de MRA. Terwijl de industrie in 2015 in bijna alle regio’s van de MRA kromp, groeide deze in Zaanstreek-Waterland.” Verklaring voor dit verschijnsel is dat de voedingsmiddelenindustrie, die in de Zaanstreek prominent aanwezig is, minder conjunctuurgevoelig is. Een andere positieve sector is de bouw. Na moeilijke tijden breken tijden van herstel aan. De ambitieuze woningbouwplannen in de Metropoolregio bieden verdere kansen. Kennelijk zijn er in groeisectoren meer groeiende bedrijven in de Zaanstreek aanwezig.

De werkgelegenheid is in 2015 voor het eerst weer toegenomen in alle MRA-deelregio’s. Dat zet ook door in alle deelregio’s. In de Zaanstreek bedroeg de werkloosheid in 2015 6,8%, dat was al een sterke afname want in 2014 bedroeg de werkloosheid nog 8%. De werkzame beroepsbevolking voor de Zaanstreek nam in 2015 toe van 81.000 naar 82.000.

Over de economische ontwikkelingen (economische groei, werkgelegenheid naar sector) in de Zaanstreek wordt, na het beschikbaar komen van verdere gegevens, later dit jaar nog gerapporteerd.