ZAANSTAD - Vanaf 17 juli geldt in Burgemeester In 't Veldpark een alcoholverbod. Het is een van de maatregelen van het college, die helpen om de overlast in het park tegen te gaan. De groep mensen die overlast geeft, gebruikt dagelijks verdovende middelen, waaronder alcohol. Het gebruik van alcohol leidt tot overtredingen en strafbare feiten. Zoals het vernielen van planten, het veroorzaken van geluidsoverlast en het stoken van vuur. Het alcoholverbod maakt sneller en effectiever optreden tegen de overlast mogelijk. Het wordt verboden om alcohol te consumeren en om aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende dranken bij zich te hebben. Het aanwijzen van het park als een gebied met een alcoholverbod geldt voor de periode van 6 maanden en gaat vrijdag 17 juli 2020 in.


Veilige en plezierige plek voor iedereen
Omwonenden ondervinden op structurele basis ernstige overlast en voelen zich onveilig. De gemeente en politie krijgen veel klachten over overlast. Omwonenden van het park hebben een brief ontvangen met de maatregelen die de gemeente en politie gezamenlijk nemen om de overlast te stoppen. De maatregel om alcoholhoudende dranken te verbieden helpt om het park weer een veilige en plezierige plek voor iedereen te maken. Ook is het verboden om in het park te verblijven tussen 22:00 uur en 06:00 uur. Wie door het park heen moet om op plaats van bestemming te komen, kan wel gewoon gebruik maken van de fiets- en wandelroutes. Verder deelt de politie boetes uit voor overtredingen.

Duurzame oplossing
Naast het tegengaan van overlast, werken gemeente en partners aan een duurzame oplossing voor de overlast gevende groep. Er is een persoonsgerichte aanpak vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland, om te kijken welke individuele hulp en ondersteuning nodig is. Er komt ook een inlooplocatie waar de groep aan dagbesteding kan doen.