ZAANSTAD - Wethouder Songul Mutluer (foto) heeft haar ontslag ingediend als wethouder van Zaanstad. Mutluer wordt naar verwachting op donderdag 17 februari geïnstalleerd als Tweede Kamerlid namens de PvdA. Het college verdeelt de portefeuilles van Mutluer tijdelijk over de verschillende collegeleden. Dit tot de PvdA Zaanstreek heeft gekozen op welke wijze zij invulling wensen te geven aan de vrijgevallen plek van wethouder.


"Allereerst wil ik, namens het voltallige college, Songul van harte feliciteren met deze stap", laat burgemeester Jan Hamming weten. "Het zegt veel over haar talent en passie. We zijn haar dankbaar voor haar enorme betrokkenheid bij het werken aan een mooier en beter Zaanstad voor elke inwoner. Songul heeft laten zien een grote dossierkennis en kennis van de gemeente te hebben. Ze bestuurt met flair, heeft grote sociale vaardigheden en is mediageniek. We zullen haar gedrevenheid missen en tegelijkertijd weet ik dat ze zich, ook vanuit Den Haag in haar nieuwe rol, zal blijven inzetten voor Zaanstad. Wij wensen haar enorm veel succes in de Tweede Kamer."

Tijdelijke portefeuilleverdeling:

  • Wonen en Bouwen gaat over naar wethouder Wessel Breunesse
  • Jeugdzorg gaat naar wethouder Annette Baereveldt
  • Ouderenbeleid gaat naar wethouder Rita Noordzij
  • Armoede en Gezondheidsbeleid gaat over naar wethouder Natasja Groothuismink
  • Het wijkwethouderschap van de Oude Haven, Zaandam West en Rosmolenwijk gaat naar wethouder Annette Baerveldt.
  • De bestuurlijke vertegenwoordiging in verbonden partij Betaalbare Koopwoningen Zaanstad BV gaat naar wethouder Wessel Breunesse en wethouder Hans Krieger als plaatsvervanger.
  • Wethouder Hans Krieger wordt lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland.
  • Wethouder Annette Baerveldt wordt plaatsvervangend lid van de GGD ZW.

    De taken en verantwoordelijkheden die bij de portefeuilles horen gaan automatisch over naar de nieuwe portefeuillehouder, zoals deelname aan overleggen in de stad, regio en landelijke netwerken.