ZAANSTAD - De tijdelijke sluiting van Rockcafé Jinx aan de Zuiddijk in Zaandam is vrijdag met vier weken verlengd in afwachting van een besluit over de intrekking van de horecavergunning. Dat besluit wordt nu voorbereid. Intrekking van de vergunning betekent dat het café niet meer open mag na afloop van de tijdelijke sluiting. Die werd vier weken geleden opgelegd na de vondst van een hennepkwekerij door de politie onder het podium in het café.

Volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) kan de burgemeester de vergunning intrekken wanneer de exploitant van een horecabedrijf strafbare feiten pleegt in zijn bedrijf dan wel toelaat dat die in zijn bedrijf worden gepleegd. Een hennepplantage is in strijd met de Opiumwet. De kwekerij was alleen toegankelijk via de toiletten en is minstens drie keer geoogst, blijkt uit onderzoek van de politie. Het ging om honderden planten. Bovendien was de elektriciteitsvoorziening op een onprofessionele en gevaarlijke wijze uitgebreid, wat een verhoogd elektrocutie- en brandgevaar opleverde.

Vertrouwen ernstig geschonden

De burgemeester heeft daarom het voornemen om de horecaexploitatievergunning in te trekken, waardoor de zaak na de tijdelijke sluiting niet meer open mag. ‘Een hennepkwekerij in een horecazaak. Dat is ongehoord en staat haaks op alles wat we in Zaanstad met elkaar hebben afgesproken over veilig en gezellig uitgaan’, aldus burgemeester Vreeman. ‘De teelt en handel van hennep vindt plaats in het criminele milieu met alle ongewenste en risicovolle randverschijnselen van dien. Bovendien leverde de hennepkwekerij gevaar op voor bezoekers en omwonenden. Als je dat als horecaondernemer doet of toelaat in je zaak, dan vind je geldelijk gewin blijkbaar belangrijker dan de veiligheid en gezondheid van anderen. Dan schend je op ernstige wijze het vertrouwen van de gemeente.’

De exploitant van het café heeft de gelegenheid om een zienswijze te geven op het voornemen tot intrekken van de vergunning. De burgemeester wil daarna alle belangen goed afwegen om tot een zorgvuldig besluit te komen.