ZAANSTAD - De gemeente moet een onderzoek starten naar de mogelijkheid om een coffeeshop te openen in Zaanstad Noord. Een motie waarin om zo'n onderzoek gevraagd werd is donderdagavond aangenomen door de gemeenteraad.

In 1999 werd vastgesteld dat er in de gemeente Zaanstad plaats is voor drie coffeeshops.
Sinds vorig jaar is er één vergunning vrij, omdat toen op last van de burgemeester coffeeshop Moonlight aan de Czarinastrat dicht moest. Omdat er in Zaanstad Noord sprake is van straathandel gingen er stemmen op om in die buurt een vergunning voor een gecontroleerde coffeeshop te verlenen.

Brommertjes
Harrie van der Laan van de POV, de Partij voor Ouderen en Veiligheid, nam tot drie keer toe het initiatief om een coffeeshop in Zaanstad Noord mogelijk te maken. Hij is dan ook blij dat het onderzoek er komt. "Helemaal te gek dat die motie is aangenomen", zegt hij in een reactie. "Op die manier komt er een veel evenwichtiger verdeling van coffeeshops over het gebied. Als je nu in Noord woont moet je drie kwartier op de fiets om wiet te kunnen kopen. Dat heeft er toe geleid dat er meer straathandel in Noord is. Er rijden regelmatig brommertjes met spul op neer is onze indruk. Als er een coffeeshop komt hebben we daar meer zicht op", aldus van der Laan.

Lootjes trekken
Als er een vergunning vrij komt kunnen belangstellenden zich melden. Er wordt dan geloot door de notaris en dan wordt er een lijst van tien kandidaten opgesteld. De eerste op de lijst krijgt de vergunning als uit onderzoek blijkt dat hij aan alle vereisten voldoet. Als dat niet zo is wordt nummer twee op de lijst onderzocht. Volgens Harrie van der Laan zijn er in ieder geval twee gegadigden voor een coffeeshop in Zaandam Noord.

Duidelijkheid voor de zomer
Ambtenaren gaan nu bekijken waar de coffeeshop gevestigd zou kunnen worden. Met name in Krommenie, Wormerveer of Assendelft wordt gezocht naar een geschikte locatie. Harrie van der Laan heeft begrepen dat ambtenaren onmiddellijk aan de slag gaan. Hij verwacht dat voor het zomerreces duidelijk wordt op welke plek de nieuwe coffeeshop geopend zou kunnen worden.