ZAANDAM - Het oostelijk deel van het centrum van Zaandam gaat de komende 20 jaar transformeren naar een aantrekkelijk gebied voor bewoners en bezoekers. Hoe dat vernieuwde deel van het centrum er in de toekomst uit moet komen te zien staat in het 'Perspectief Centrum Oost' wat het college aan de raad heeft voorgelegd ter besluitvorming. In dit perspectief staan de kaders voor de toekomstige ontwikkelingen van het gebied.


In het toekomstbeeld is meer ruimte voor ontmoeting en gezelligheid, spelen en bewegen en langzaam verkeer. Daarom wordt voorgesteld te kiezen voor minder zichtbaarheid van auto's in het straatbeeld en geconcentreerd parkeren in enkele gebouwde parkeervoorzieningen. De oevers van de Zaan en de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied worden in de toekomst beter benut. Om de kwaliteit van het gebied te vergroten kunnen ongeveer 800 woningen toegevoegd worden in een divers aanbod. Dit zorgt voor een beter evenwicht tussen duurdere en goedkopere woningen wat het gebied versterkt. In de plinten van de nieuwbouw aan de waterkant komt ruimte voor aantrekkelijke functies die de levendigheid en de verblijfskwaliteit van het gebied vergroten. In de toekomst is de Burcht een intiem stadsplein met ruimte voor ontmoeting, winkeltjes, terrasjes en doorkijkjes naar de Zaan.

Voorzieningen voor het gebied
De nieuwe woningen die in het gebied komen moeten zoveel mogelijk energieleverend zijn. Het perspectief geeft ruimte aan maatschappelijke voorzieningen die passen en die het gebied nodig heeft, zoals buurthuizen, scholen, huisartsen, fysiotherapeuten of kinderdagverblijven. Tot slot wordt er flink wat groen toegevoegd om ervoor te zorgen dat het een prettige plek is om te verblijven en de klimaatbestendigheid te vergroten.


Zaanstad mooier maken
Wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram: "Het centrumgebied ten oosten van de Zaan biedt grote kansen voor de toekomst. Als je nu bijvoorbeeld vanaf de Gedempte Gracht naar de Peperstraat loopt zie je precies waarom er in dit gebied nog een wereld te winnen is. De Peperstraat is een brede, grijze autoweg zonder sfeer. Er staan verpauperde panden en het heeft weinig uitstraling. Wij zien de oostkant van het centrum als een verlengstuk van onze vernieuwde stadscentrum en dat spreekt ook uit dit perspectief. Wij zien een gebied voor ons met levendige buurtjes met hotels en horeca, moderne architectuur, passend bij de Zaanse identiteit. Een plek waar inwoners de Zaan kunnen zien en ervaren. Een plek waar het leuk is om te zijn en waar je een wandelingetje wil maken en je je veilig voelt. Met bijvoorbeeld de Peperstraat willen we snel aan de slag. Er zijn in dit gebied geweldige mogelijkheden om Zaanstad mooier te maken en ervoor te zorgen dat ook in de toekomst het centrum van Zaandam een prettige plek blijft om te wonen, te werken en te verblijven''.

Meteen aan de slag
Voor veel mensen voelt 2040 nog als erg ver weg, maar het college wil graag snel aan de slag. Aan de ene kant om praktische zaken in de openbare ruimte te verbeteren. Zo staat in het voorstel staat dat er geld gereserveerd wordt voor bijvoorbeeld het verbeteren van de doorgangen van de Zuiddijk naar de Touwslagerstraat, het verbeteren van de oversteekplaatsen ter plaatse van de Wilhelminastraat en A.F. Savorin Lohmanstraat en voor placemaking van de Burcht. Maar het college wil ook snel met pandeigenaren en ontwikkelaars kijken naar plannen die invulling geven aan het perspectief, bijvoorbeeld op de Burcht en in de Peperstraat. Dit kan als vliegwiel dienen voor de ontwikkeling van het hele gebied. Als de gemeenteraad het perspectief vaststelt, wordt er verder gewerkt aan de ontwikkelstrategie. In de strategie wordt uitgewerkt op welke manier het toekomstperspectief gerealiseerd kan worden, in welke volgorde zaken worden aangepakt en hoe de buurt daarbij wordt betrokken.

Meedenken
Bewoners en ondernemers uit het gebied en uit heel Zaanstad konden op een flink aantal momenten meedenken over het perspectief. Onder meer in een speciaal "MAAK-pand" aan de Peperstraat dat voor iedereen open was. Maar ook in een speciale adviesgroep en een klankbordgroep zijn veel onderwerpen besproken. In de stukken die zijn aangeboden staan uitgebreide participatieverslagen. De gemeente blijft in gesprek met betrokken bewoners en ondernemers uit de buurt.

Toekomstbeeld voor Zaanstad in 2040
Het 'Perspectief Centrum Oost' maakt onderdeel uit van het programma MAAK.Zaanstad en is het eerste perspectief dat aan de raad wordt voorgelegd. Met MAAK.Zaanstad geeft de gemeente richting aan de ruimtelijke en economische ontwikkelingen van Zaanstad. Dit college wil dat de groei van het aantal inwoners hand in hand gaat met nieuwe en groeiende werkgelegenheid en een goed aanbod van voorzieningen. Kwaliteit staat centraal in MAAK.Zaanstad. De kwaliteit van leven, van wonen, van werken, van leren en van plezier maken. Daarbij zetten de gemeente in op meer diversiteit in woningaanbod zodat Zaankanters gemakkelijker wooncarrière kunnen maken. Ook moet er een uitgebreider aanbod zijn van cultuur, sport en horeca met goed onderwijs en ruimte voor ondernemen. De openbare ruimte is verder opgeknapt en er zijn goede infrastructurele voorzieningen. Voorwaarde voor ontwikkeling is aandacht voor duurzaamheid. Dat de stad in de komende decennia gaat groeien is zeker, als is het alleen maar door de vraag naar woningen van onze eigen inwoners. Maar de groei van Zaanstad is geen doel op zich, maar een middel om kwaliteit aan toe te voegen. De groei maakt investeren in kwaliteit en voorzieningen mogelijk.

MAAK.Zaanstad
MAAK.Zaanstad bestaat uit vier gebieden: Noord, Midden, Centrum en Zuid. Binnen deze gebieden werkt de gemeente met de Analyse Perspectief Strategie-aanpak. Tijdens de analysefase wordt de huidige situatie van het gebied goed in kaart gebracht zodat duidelijk is waar de mogelijkheden voor ontwikkelingen liggen. Vervolgens wordt er een gebiedsperspectief gemaakt. Hierin staan de ambities en uitgangspunten voor het gebied in de toekomst. In de strategiefase wordt uitgewerkt op welke manier het toekomstperspectief gerealiseerd kan worden.

Alle informatie over MAAK.Zaanstad is te vinden op maak.zaanstad.nl. Informatie over Centrum Oost is te vinden op https://maakcentrumoost.zaanstad.nl/home