ZAANDAM - De afgelopen maanden is op basis van gesprekken in de wijk, de MAAKweken en alle informatie uit onderzoek, een beeld geschetst van de Kogerveldwijk in 2040. Op basis hiervan is een "gebiedsperspectief" gemaakt. Dit is nu in concept klaar en betrokkenen hebben nogmaals de kans om hierover mee te denken, zowel online als tijdens bijeenkomsten.

Wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram: “De Kogerveldwijk groeit. Er liggen kansen voor woningbouw en voor verbetering van de infrastructuur. Ook moeten we ervoor zorgen dat er voldoende werk in de wijk blijft. Kortom: genoeg kansen en ideeën voor de toekomst! Zaanstad mooier maken, daar willen we graag samen met onze inwoners en ondernemers aan werken. Mijn oproep is dan ook: denk vooral met ons mee. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Zaanstad een stad is waar mensen zich thuis blijven voelen.”

Drie bijeenkomsten
Mensen die benieuwd zijn hoe hun buurtje er in 2040 uit kan zien, kunnen langs komen bij drie verschillende inloopmomenten. Er zijn 3 momenten (en 3 locaties) om uit te kiezen:
  • Op maandag 28 januari van 19:00 - 21:00 uur, in Het Element: Zilverschoonplein 18, Zaandam.
  • Op dinsdag 29 januari van 14:00 - 16:00 uur, bij Fluxus: Hof van Zaenden 65, Zaandam.
  • Op donderdag 31 januari van 10:00 - 12:00 uur en de Sint Jozefkerk: Veldbloemenweg 2, Zaandam.
Mensen die geen tijd hebben om te komen kunnen het perspectief ook online bekijken en hun reactie geven. Dat kan via de website maakkogerveld.zaanstad.nl

  • Belangrijkste verbeterpunten voor de wijk op een rij In het gebiedsperspectief staan veel verschillende dingen die in de toekomst verbeterd kunnen worden. De belangrijkste punten zijn:
  • Er moeten voldoende arbeidsplaatsen blijven in de wijk, dat versterkt de sociaaleconomische positie van bewoners
  • Een ruimer aanbod van woningen en voorzieningen, met meer kwaliteit Het station Kogerveld verdient meer uitstraling en wordt een ontmoetingspunt in de wijk
  • Meer plekken om elkaar te ontmoeten!
  • Gevaarlijke oversteken van doorgaande wegen moeten worden aangepakt, verbeter de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer, vooral ook voor ouderen
  • Groen en water kunnen beter ingericht, toegankelijk gemaakt en beheerd: maak de oevers van de Zaan toegankelijk, verbeter de kwaliteit van parken en plantsoenen
  • Pak leegstand op bedrijventerreinen aan, bestrijdt verpaupering en verrommeling