ZAANDAM - De komende 20 jaar gaat de Kogerveldwijk transformeren naar een nog fijner gebied om in te wonen, werken, spelen en sporten. In de toekomst is het stationsgebied opgeknapt en zijn er op straat veel meer plekken voor ontmoeting. De verschillende buurtjes zijn beter met elkaar verbonden en de openbare ruimte is groener en mooier en mede daardoor is de verkeersveiligheid en sociale veiligheid toegenomen. Er komen tussen de 2000 en 2500 woningen bij zodat ook onze kinderen in de toekomst een huis kunnen vinden. Ook komt er ruimte voor de bijbehorende voorzieningen zoals een school, kinderopvang en huisartsen. Bovendien blijft er ruimte voor bedrijvigheid, zodat inwoners ook in de toekomst kunnen werken in eigen wijk. Dat staat beschreven in het 'Perspectief Kogerveldwijk 2040' wat het college heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit perspectief staan de kaders voor de toekomstige ontwikkelingen van het gebied.

De Kogerveldwijk is een wijk waar mensen graag wonen, maar waar wel in geïnvesteerd moet worden om dat zo te houden", zegt wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram. "Er liggen geweldige kansen om de Zaan toegankelijker en zichtbaarder te maken waardoor inwoners daar veel meer van kunnen genieten. Er zijn mogelijkheden om huizen toe te voegen, met behoud van bedrijvigheid in de buurt. Bovendien kunnen we ervoor zorgen dat het prettiger en gezelliger wordt om hier te wonen als we de openbare ruimte en infrastructuur verbeteren."

Een voorbeeld daarvan is de entree van de wijk bij de Paltrokstraat", vervolgt Ram. "Deze straat kan echt mooier gemaakt worden waardoor het een plezier wordt om dit gebied in te komen. Dat verdient deze wijk."

Betere aansluitingen
Midden in de wijk ligt station Kogerveld. Het station Kogerveld verdient meer uitstraling en kan een ontmoetingspunt in de wijk worden, door het toevoegen van nieuwe functies Met een station in het hart van de wijk en een directe aansluiting op de snelweg, lijkt de Kogerveldwijk goed bereikbaar. Maar als je beter kijkt zie je dat de wegen, het water en de spoorlijn de wijk nu in stukken knippen. De gemeente wil ervoor zorgen dat de buurtjes onderling beter bereikbaar zijn. Wat de gemeente betreft staat in de Kogerveldwijk van de toekomst niet de infrastructuur centraal, maar het leven, het groen en elkaar ontmoeten in de wijk.

Extra woningen
Door leegstand op bedrijventerreinen, vertrek van bedrijven en verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte beschikbaar voor de bouw van 2.000 tot 2.500 woningen, met name op het Oostzijderpark, in de Boerejonkerbuurt en aan de noordzijde van de Hofwijk, op het braakliggende terrein van Kan Palen. Op langere termijn komt er mogelijk nog meer ruimte voor woningen, afhankelijk van wat er met de A8 gaat gebeuren. Die vormt nu een barrière tussen de Kogerveldwijk en 't Kalf. Dat is meer dan het dubbele van het aantal woningen dat de Kogerveldwijk nu telt. Op die manier kan aan de groeiende behoefte aan woningen worden voldaan.

Mooie, groene en gezellige wijk
In het perspectief staat dat de gemeente de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls wil geven. Op die manier neemt de sociale en verkeersveiligheid toe. Gevaarlijke oversteken van doorgaande wegen moeten worden aangepakt en de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer, vooral ook voor ouderen, wordt vergroot. Mensen moeten in de toekomstige groene, klimaatbestendige wijk lekker kunnen bewegen en sporten en er moet ruimte zijn om elkaar te ontmoeten.

Over MAAK.Kogerveldwijk
Dit gebied maakt deel uit van de aanpak in het kader van MAAK.Zaanstad. De gemeente heeft in gesprek met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners, pand- en gebiedseigenaren, ontwikkelaars en investeerders een visie opgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied richting 2040. Die visie heet het "gebiedsperspectief". Dit perspectief is opgesteld nadat de opgaven en kansen van het gebied geanalyseerd zijn. Daarbij is duidelijk geworden dat betere verbindingen tussen buurten, oversteekbaarheid van doorgaande wegen en ontmoetingsplekken op straat belangrijk zijn. Met het gebiedsperspectief voor de Kogerveldwijk hebben we een instrument in handen waaraan ruimtelijke plannen kunnen worden getoetst en dat richting geeft aan de ambities om woon- en leefkwaliteit te verbeteren.

MAAK.Zaanstad
MAAK.Zaanstad bestaat uit vier gebieden: Noord, Midden, Centrum en Zuid. Binnen deze gebieden werkt de gemeente met de Analyse Perspectief Strategie-aanpak. Tijdens de analysefase wordt de huidige situatie van het gebied goed in kaart gebracht zodat duidelijk is waar de mogelijkheden voor ontwikkelingen liggen. Vervolgens wordt er een gebiedsperspectief gemaakt. Hierin staan de ambities en uitgangspunten voor het gebied in de toekomst. In de strategiefase wordt uitgewerkt op welke manier het toekomstperspectief gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over MAAK.Zaanstad is te vinden op maak.zaanstad.nl.
Informatie over Kogerveldwijk is te vinden op https://maakkogerveldwijk.zaanstad.nl/home
Het gehele perspectief is hier terug te vinden