ZAANDAM - Zaanse schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente hebben samen een nieuw huisvestingsplan gemaakt voor het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Ze hebben daarin vastgelegd welke gebouwen aan vervanging toe zijn, waar uitbreiding noodzakelijk is èn welke ambities er zijn. Belangrijke uitgangspunten zijn duurzaamheid en kansengelijkheid. Wethouder Natasja Groothuismink: 'Onderwijsgebouwen moeten zo goed mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling en het leren van onze Zaanse kinderen. Ze moeten duurzaam zijn en kinderen moeten er in schone lucht kunnen leren. We hebben met dit Integraal Huisvestingsplan 2020-2035 samen vastgelegd hoe we dat gaan bereiken.' Het geld dat nodig is voor de uitvoering van het IHP moet bij de Voorjaarsnota/Begroting 2023 en verder worden vastgesteld. Het plan wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kansengelijkheid

In het nieuwe IHP zijn kansprojecten benoemd. Projecten waarbij de onderwijshuisvesting eerder vervangen wordt dan noodzakelijk. Brigit Schumacher (voorzitter college van bestuur Zaan Primair): 'Het is opvallend dat op dit moment de kwalitatief slechtste schoolgebouwen in de wijken staan waar kinderen de grootste kans op onderwijsachterstanden hebben. Daar willen we zo snel mogelijk verandering in brengen want in nieuwe schoolgebouwen kan beter onderwijs gegeven worden!'

Duurzaamheid

Wethouder Groothuismink: 'We willen in gemeente Zaanstad in 2040 klimaatneutraal zijn. Met onderwijshuisvesting willen we daaraan bijdragen en een stevige stap maken in verduurzaming. Het gaat dan om circulariteit, klimaatadaptatie en energieneutraal bouwen. Ik ben blij dat we samen met de schoolbesturen een stevige ambitie neerzetten, ondanks dat de financiële situatie krap is. We kiezen in Zaanstad voor kwaliteit voor onze leerlingen. Dat blijft wel een uitdaging, want de middelen die we hiervoor ontvangen van het rijk zijn schaars dus we moeten echt keuzes maken.'

Zaanstad Groeistad

De verwachte groei van het aantal leerlingen in Zaanstad is meer dan 20%. Dat betekent dat er scholen bij moeten komen, of moeten worden uitgebreid. In dit IHP is daar voor de komende vijftien jaar een planning voor gemaakt.