ZAANDIJK - Om het kruispunt bij de Guisweg bij Zaandijk veiliger te maken, zijn twee alternatieven en een aantal plusopties vastgesteld door de Vervoerregio Amsterdam, in samenwerking met de gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Rijkswaterstaat. Dat besloten de samenwerkingspartners tijdens een bestuurlijk overleg op 6 oktober. Het kruispunt bij de Guisweg zorgt voor onveilige situaties en het is er druk. Automobilisten en fietsers staan er vaak te wachten voor de trein of de verkeerslichten.

In beide alternatieven gaat de overweg bij de Guisweg dicht
Er komen twee onderdoorgangen onder het spoor. Een voor fietsers en voetgangers: bij het kruispunt bij de Guisweg óf bij Station Zaandijk Zaanse Schans. De tweede onderdoorgang, is een bij de nieuwe verbindingsweg, parallel aan de A8. Deze verbindingsweg komt tussen A8 aansluiting 3 (bij het politiebureau) en de Provincialeweg, en gaat onder het spoor door. Automobilisten rijden hier dan van oost naar west en andersom. A8 aansluiting 3 krijgt in beide alternatieven een oprit in de richting van Assendelft, en een afrit in de richting van Amsterdam. Met de komst van de nieuwe verbindingsweg, wordt de huidige Guisweg een weg voor bestemmingsverkeer.

De alternatieven zijn nog niet definitief en liggen nu voor een zienswijze bij de gemeenteraad van Zaanstad. Komende tijd worden de alternatieven verder onderzocht en uitgewerkt. Naar verwachting is er eind 2021 een definitief voorkeursalternatief, waarop de omgeving nog een zienswijze kan indienen. Het voorkeursalternatief wordt vastgesteld in 2022 en daarna verder uitgewerkt. De realisatie start op z’n vroegst vanaf 2024.

Tijdens de online inloopbijeenkomst kunt u vragen stellen over de twee alternatieven
Op maandag 19 oktober om 19:00 uur is er een online bijeenkomst via Microsoft Teams. Als gevolg van de coronacrisis is het helaas niet mogelijk een fysieke bijeenkomst te organiseren. Tijdens de bijeenkomst zien bewoners ontwerpen en filmpjes van hoe de twee alternatieven er uit zien en wat dit betekent voor de verkeerssituatie rondom het kruispunt. Ook de planning en vervolgstappen komt aan bod en is het mogelijk voor bewoners om vragen te stellen en een reactie te geven. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot woensdag 14 oktober via het aanmeldformulier op www.guisweg.zaanstad.nl.

Alternatief 1: fietsers bij het station en behoud van A8 aansluiting 2
In het eerste alternatief gaan fietsers en voetgangers via een nieuwe onderdoorgang bij station Zaandijk Zaanse Schans onder het spoor door. De verbinding voor fietsers en voetgangers bij het station krijgt een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. De huidige perrontunnel blijft bestaan. Bij de Guisweg kunnen fietsers en voetgangers nog wel de Provinciale weg oversteken. In dit alternatief komt de nieuwe verbindingsweg voor autoverkeer vrij noordelijk uit op de Provincialeweg en blijft aansluiting 2 open zoals die nu is.

Alternatief 2: fietsers en voetgangers bij de Guisweg en A8 aansluiting 2 komt te vervallen
In het tweede alternatief gaan fietsers en voetgangers bij de Guisweg onder het spoor door via een nieuwe onderdoorgang. Net als bij het eerste alternatief komt er een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. De nieuwe verbindingsweg voor automobilisten loopt vanaf de aansluiting op de A8 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg. In dit alternatief worden de op- en afrit van de A8 bij de Albert Heijn afgesloten. Automobilisten kunnen wel van en naar Oud-Koog via de Verzetstraat.

Meer informatie en de rapporten zijn terug te lezen op guisweg.zaanstad.nl.