ZAANDAM - Een woning en een bedrijfspand in Zaandam zijn gesloten op last van de burgemeester. Voor beide panden geldt een tijdelijke sluiting van 3 maanden.

Illegale prostitutie aan woning H. Gerhardstraat


Op 19 maart is een woning aan de H. Gerhardstraat in Zaandam gesloten wegens illegale prostitutie. Na een controle in de woning, stelden politie en gemeente vast dat er sprake was van bedrijfsmatige prostitutie vanuit de woning, zonder dat daar een vergunning voor is verleend. Dit is verboden.

Materiaal voor hennepkweek in bedrijfspand Rijshoutweg

Op 14 maart is een bedrijfspand aan de Rijshoutweg gesloten, na een controle waarbij diverse goederen werden aantroffen die relateren aan hennepkweek. In het pand waren onder andere assimilatielampen, plantenpotten en een knipmachine met hennepresten aanwezig.

Controles op illegale praktijken

De gemeente doet, in samenwerking met partners zoals politie en arbeidsinspectie, regelmatig controles. Het doel is het aanpakken van ondermijning en het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. De focus ligt op het tegengaan van witwassen, uitbuiting, illegale arbeid en drugshandel.

Melding maken via de politie of Meld Misdaad Anoniem

Melding maken van (vermoedens) van criminaliteit kan bij de politie (0900-8844). Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/