ZAANSTAD - Naar verwachting vanaf begin mei komt er in de Achtersluispolder in Zaandam een tweede boot waar ongeveer 320 asielzoekers opgevangen kunnen worden. Hiermee komt Zaanstad tegemoet aan het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om het aantal opvangplekken in Zaanstad uit te breiden. Het besluit van het college wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad en besproken op 31 maart 2022.


Burgemeester Jan Hamming laat weten: "Op dit moment is er in Nederland een structureel tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Door de stijgende instroom en het grote aantal vergunninghouders die in de noodopvang en azc's wachten op een woning, zitten de landelijke opvanglocaties vol. Dat zorgt ervoor dat er extra opvangplekken nodig zijn. De toestroom van asielzoekers die vanwege de oorlog in Oekraïne wordt verwacht, komt daar nog eens bovenop. We staan als samenleving voor een fikse uitdaging om hier passende oplossingen te verzinnen. Maar we hebben geen keuze. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een plek te bieden aan mensen in nood. Ongeacht waar vluchtelingen vandaag komen, kunnen we mensen niet in de kou laten staan".

Tweede boot komt naast de eerste boot aan Isaac Baarthaven

De tweede boot komt naast de bestaande boot te liggen aan de kade van de Isaac Baarthaven ter hoogte van de Rijshoutweg. De tweede boot zal daar tot mei 2023 daar liggen. De mensen die op de tweede boot worden opgevangen zijn, zoals ook op de eerste boot, asielzoekers in afwachting van hun verblijfsvergunning. Er zullen er geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen of vreemdelingen uit een veilig land of die ergens anders in Europa al bescherming hebben, worden opgevangen. Vreemdelingen die op de landelijke lijst van overlastgevers voorkomen en asielzoekers met een directe of complexe zorgvraag komen ook niet op de boot.

Vanaf begin april tijdelijke boot totdat tweede boot klaar is voor opvang

Momenteel ligt de tweede boot in Griekenland en is nog niet klaar voor opvang. Het kost tijd deze naar Nederland te varen en gereed te maken voor opvang. Omdat voor asielzoekers extra opvangplekken snel nodig zijn, wordt begin april een riviercruiseschip aangelegd totdat de tweede boot klaar is. Op deze tijdelijke boot kunnen 150 asielzoekers terecht. Door deze oplossing hoeven de asielzoekers niet op veldbedden in een crisisopvang ondergebracht te worden. De verwachting is dat de tweede boot begin mei wordt aangelegd.

Duur van overeenkomst eerste opvangboot verlengd tot mei 2023

Het COA heeft gemeente Zaanstad ook gevraagd de overeenkomst van de eerste boot met 6 maanden te verlengen, tot mei 2023. De asielzoekerscentra (azc) zitten namelijk vol. Dit komt omdat statushouders (mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen) vanuit een azc niet door kunnen stromen naar een woning waar zij wachten op een woning. Omdat daar geen plek is, blijven statushouders noodgedwongen langer in de azc's. Door de overeenkomst te verlengen wordt de druk op een tekort aan opvangplekken verlicht.

Open huis na ingebruikname tweede opvangboot

Het COA organiseert, nadat de tweede boot in gebruik is genomen, een open huis voor ondernemers en inwoners in de omgeving. Op die dag laten medewerkers van het COA de boot zien en beantwoorden ze vragen.