ZAANDAM - Het college van burgemeester en wethouders wil in een aantal straten in de wijken Westerspoor en Westerwatering betaald parkeren invoeren. De komende jaren bouwt Zaanstad veel nieuwe woningen ten westen van station Zaandam. Dit betekent meer auto’s en druk op parkeerplaatsen in de omgeving. Uit een draagvlakonderzoek naar betaald parkeren in diverse buurten, stemde het merendeel van de bewoners voor invoering van betaald parkeren. Dinsdag heeft het college besloten in te stemmen met de invoering ervan.

Het invoeren van betaald parkeren geldt voor de volgende deelgebieden:
- Westzanerdijk (tussen Aldi en de brandweer), Rondschaaf en Aris van Broekweg;
- Kapzaag, Schrobzaag, Fineerzaag, Handzaag;
- Aubade, Prelude, Symfonie tussen Aubade en Prelude, Cello, Fagot, Hobo, Klarinet.

Daarnaast heeft woningcorporatie ZVH de gemeente verzocht om ook betaald parkeren in te stellen op de Amberhout. ZVH houdt eerst een bewonersenquête.

De verdichting en verstedelijking in Zaanstad zorgt voor een veranderende woonomgeving en een groeiende parkeerbehoefte. De beschikbare openbare ruimte wordt schaarser. Wethouder parkeren, Gerard Slegers: “We staan als stad voor een enorme woningbouw-opgave. Dit betekent meer auto’s en drukte op parkeerplaatsen in de omgeving. Het is niet meer vanzelfsprekend dat bewoners hun auto altijd voor de deur kwijt kunnen. Het is daarom van belang dat we kritisch kijken naar een zo optimaal mogelijke invulling van de openbare ruimte. We zijn blij dat zoveel mensen de enquete invulden en hun mening gaven.”

Overlast in de buurt
De gemeente kreeg klachten uit de Muziekbuurt, van het Zwaneneiland en de Westzanerdijk over automobilisten die niet wonen in deze buurten, maar daar wel gratis parkeren. Het gaat om forenzen, werknemers in de binnenstad, winkelpubliek, scholieren, Schipholparkeerders en bewoners van de binnenstad die geen parkeervergunning of garageabonnement willen kopen. Daarom besloot de gemeente een enquête te verspreiden en te inventariseren hoe inwoners staan tegenover het invoeren van betaald parkeren. Dit draagvlak onderzoek vond in 2018 plaats. 1.300 huishoudens hebben meegedaan aan de enquete die ging over de parkeersituatie in hun buurt, parkeeroverlast en de mogelijke invoering van betaald parkeren in de wijk.

Parkeertarieven
Betaald parkeren zal ingesteld worden van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 19.00 uur met uitzondering van feestdagen. De belangrijkste parkeertarieven zijn volgens prijspeil 2020: €104, 14 per jaar voor een bewonersvergunning, €1,76 per uur voor kortparkeren en €0,26 voor bezoekersparkeren. Bewoners komen in aanmerking voor maximaal twee parkeervergunningen per adres.

Moment van invoering
Betaald parkeren in de genoemde gebieden gaat in per 1 oktober 2020. In verband met corona bestaat de kans dat de levering van de parkeerautomaten vertraagt. Hierdoor kan de invoering van betaald parkeren uitlopen met maximaal drie maanden. Bewoners voor wie de invoering gaat gelden, worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en over het aanvragen van een parkeervergunning.