ZAANSTAD - In 2021 startte de pilot om met voorrang 30 tijdelijke corporatiewoningen beschikbaar te stellen aan (specialistische) verpleegkundigen van Zaans Medisch Centrum (ZMC) en aan basisschoolleraren van onderwijsinstellingen ZaanPrimair en Agora. De gemeente, ZMC, de schoolbesturen en de Zaanse woningcorporaties startten deze pilot om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het personeelstekort in de zorg en het basisonderwijs. De samenwerkende partijen hebben besloten om de pilot uit te breiden. De corporaties stellen meer woningen ter beschikking. Daarnaast komen ook medewerkers uit de ouderenzorg en basisschoolleraren van IBS De Horizon in aanmerking voor voorrang.


Wethouder Harrie van der Laan: "In Zaanstad is er een tekort aan professionals in de zorg en in het onderwijs. Tijdens de coronacrisis werd nóg duidelijker hoe onmisbaar deze beroepsgroepen zijn. Huisvesting is een belangrijke factor in het kiezen van een baan. Door de pilot uit te breiden, hopen alle samenwerkende partijen dat meer medewerkers uit de zorg en basisschoolleraren kiezen voor werken en wonen in Zaanstad."

Maatwerk

Parteon voerde in 2021 de pilot uit namens de Zaanse corporaties. ZVH, WormerWonen en Rochdale hebben zich nu ook aangesloten bij de samenwerking. De Zaanse woningcorporaties bieden dit jaar maximaal 18 tijdelijke sociale huurwoningen, 12 reguliere sociale huurwoningen en 10 vrijesectorwoningen (vaak middenhuurwoningen) aan. De corporaties passen maatwerk toe bij deze voorrangsregeling. Het maatwerk houdt rekening met het inkomen, de reisafstand, de huidige woonsituatie en de duur van het arbeidscontract.

Naast het aantrekken van nieuw personeel, richt de pilot zich vanaf nu ook op het behouden van het huidige personeel van de samenwerkende zorg- en onderwijsinstellingen.