ZAANDAM - Huiswerkbegeleiding, studiezalen, een Jongerenwinkel voor talentontwikkeling, meidenwerk en werken aan een gezonde leefstijl. Het is een greep uit de acties die jongeren in Poelenburg Peldersveld gaan helpen om op te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen. Dat is nodig, want jongeren in deze wijk komen minder goed mee dan in de rest van de stad. Het uitvoeringsplan 'Alle kansen voor jongeren' richt zich op de doelgroep van 12-23 jaar voor de periode 2021 t/m 2024. Met dit plan committeren ZAAM, OVO Zaanstad, het Regiocollege, DOCK, GGD Zaanstreek-Waterland en de gemeente Zaanstad zich om jongeren gelijke kansen te geven op een goede toekomst. Het plan is de volgende stap in de uitvoering van het Pact Poelenburg Peldersveld, waarmee 27 partners zich de komende 20 jaar inzetten voor deze wijken. Dit doen ze op de opgaven Jeugd, Participatie en Armoede en Fijn en Veilig Wonen. Voor iedere opgave wordt gewerkt met uitvoeringsplannen.

Wethouder Songül Mutluer (Jeugd): "Het plan biedt concrete acties om de groeiende kansenongelijkheid in deze wijken tegen te gaan. Kinderen en jongeren die opgroeien in Poelenburg en Peldersveld hebben nu minder kans op een succesvolle toekomst dan kinderen in de rest van de stad. We willen dat elke Zaankanter gezond en veilig kan opgroeien, ongeacht de wijk waar je vandaan komt. Het is daarom belangrijk dat jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen, zodat ze de juiste kwalificaties en diploma's halen voor de loopbaan die bij hen past en waarmee ze hun dromen na kunnen jagen."

Minder kansen maakt extra inzet nodig
Kinderen en jongeren die opgroeien in Poelenburg en Peldersveld hebben nu minder kansen op het ontplooien van hun talenten en een succesvolle toekomst dan elders in Zaanstad. Er is in deze wijken sprake van meer armoede, werkloosheid, ongezondheid en een lagere taalvaardigheid. Voor ouders en daarmee ook voor hun kinderen. Op verschillende gebieden komen relatief gezien veel jongeren uit deze wijken nu dan ook minder goed mee. Citoscores zijn lager, het aandeel jongeren zonder startkwalificatie is hoger en meer jongeren hebben last van overgewicht dan in de rest van de stad. Meer inzet is dus nodig.

Concrete acties waar jongeren van profiteren
Concreet wordt onder andere ingezet op huiswerkbegeleiding en coaching, de Jongerenwinkel en het vergroten van kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Op het Zuiderzeecollege en Pascal Zuid is gestart met huiswerkbegeleiding en coaching met 'Studiezalen. Wethouder Natasja Groothuismink (Onderwijs): "Studiezalen zijn een belangrijke toevoeging in het aanbod van begeleiding van leerlingen. Een veilige plek waar leerlingen huiswerkbegeleiding krijgen en geholpen worden bij uitdagingen in hun dagelijks leven. Ouders en jongeren geven zelf ook aan dat ze daar behoefte aan hebben." Ook wordt gewerkt aan het mogelijk maken van een Entreeopleiding of MBO2 opleiding in de wijk. Door jongeren meer kennis te laten maken met sectoren waar veel werk is (zoals techniek of de zorg), vergroten ze hun perspectief op werk.

Daarnaast komen er extra activiteiten in de Jongerenwinkel, waar nu al vele jongeren langskomen met vragen. Het bieden van een verscheidenheid aan culturele en sportieve activiteiten helpt de jongeren hun talenten ontwikkelen en hun horizon verbreden. Activiteiten van de Gezonde School en Fris op School richten zich op het verminderen van overgewicht en het gebruik van genotsmiddelen. Ook zetten partijen zich in om de jongeren waar zorgen om zijn, goed in beeld te hebben. Met passende ondersteuning kan worden voorkomen dat ze afglijden naar criminaliteit. Tot slot maken partijen zich hard voor activiteiten specifiek gericht op meiden, om hun zelfvertrouwen, weerbaarheid en zelfbewustzijn te vergroten.