ZAANSTAD - Gemeente Zaanstad zet zich als Regenbooggemeente in om de veiligheid, zichtbaarheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI's te vergroten. Daarom heeft de gemeente met partners uit de stad een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende 4 jaar. Daarmee komt 40.000 euro beschikbaar, waarvan 20.000 euro van het Rijk en 20.000 euro van de gemeente zelf.


Dit totale bedrag gebruikt de gemeente om activiteiten en initiatieven te financieren. Maar ook advisering en coördinatie vanuit de gemeente worden hiervan betaald. De komende jaren zoekt de gemeente aansluiting en samenwerking met het bestaande netwerk en helpt die te verstevigen. Belangrijke partners zijn De Zaanse Regenboog, Bureau Discriminatie en het Gender and Sexuality Alliance, een verbond van scholieren die zich sterk maken voor acceptatie van alle leefstijlen op scholen. Zaanstad is sinds 2015 een Regenbooggemeente en voegt zich bij het landelijk programma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Acceptatie en thema's uitvoeringsplan
Een speciaal LHBTI beleid is nodig, want zij hebben nog steeds te maken met stigmatisering, intimidatie en geweld. Wethouder LHBTI, Rita Noordzij: "We willen dat de sociale acceptatie van alle LHBTI's in de Zaanse samenleving toeneemt. Met speciale aandacht voor jongeren en ouderen want in deze kringen ligt de acceptatiegraad nog lager."

In het uitvoeringsprogramma staan thema's voor de komende jaren. In 2020 is het LHBTI in combinatie met het onderwijs. Volgens onderzoeken komen eenzaamheid en depressies vaker dan gemiddeld voor bij LHBTI jongeren en hebben jongeren vaak nog moeite om uit de kast te komen. In 2021, ligt de nadruk op sport en een veilig en inclusief sportklimaat bij verenigingen. In 2022 is er speciaal aandacht voor ouderen en zorg zodat ook zij zich kunnen begeven in een veilige woon- en zorgomgeving. Wethouder Noordzij: "Het is belangrijk dat je kunt zijn wie je bent, ongeacht je identiteit, gender of seksuele voorkeur. Iedereen heeft gelijke kansen. Saamhorigheid, elkaar helpen, je veilig voelen. Of dit nu op het voetbalveld is, in de schoolkantine of op straat."